Přeskočit na hlavní obsah

Verze Public Preview: Funkce Azure Monitor Container Insights nabízí přizpůsobitelné nastavení optimalizace nákladů

Datum publikování: 01 března, 2023

Funkce Container Insights teď nabízí dvě dimenze pro úpravu nastavení shromažďování dat v oblasti frekvence a oboru názvů. Tato nová funkce umožňuje uživatelům určit četnost shromažďování dat v rozmezí 1 až 30 minut po minutách. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí určité obory názvů zahrnout nebo vyloučit z příjmu dat.

Nastavení platí pro všechny tabulky funkce Container Insights (kromě ContainerLog), jak je uvedeno níže:

 • Perf
 • InsightsMetrics
 • ContainerInventory
 • ContainerNodeInventory
 • KubeNodeInventory
 • KubePodInventory
 • KubePodInventory
 • KubeServices
 • KubeEvents

Poznámka: Přepnutí těchto nastavení může ovlivnit vaše stávající řídicí panely, pracovní sešity, upozornění a další dotazy spuštěné na základě těchto tabulek.

Snížením datové stopy Container Insights můžete snížit celkové množství přijatých dat a fakturaci související se službou Log Analytics.

Další informace o nastavení optimalizace nákladů: https://aka.ms/cicostconfig

Další doprovodné materiály ke správě nákladů na Container Insights najdete na adrese: https://azure.microsoft.com/pricing/details/monitor/.

 • Azure Monitor
 • Features

Související produkty