Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Inteligentní zjišťování na základě upozornění pro Application Insights

Datum publikování: 16 června, 2021

Inteligentní zjišťování v Application Insights služby Azure Monitor vás automaticky upozorní na možné anomálie selhání výkonu vaší webové aplikace. Provádí proaktivní analýzu telemetrie, kterou aplikace odesílá do služby Application Insights. Pokud dojde k náhlému nárůstu počtu selhání nebo k neobvyklému vzorci výkonu, spustí se detekce.

Inteligentní zjišťování na základě upozornění je aktuálně ve verzi Public Preview a uživatelé Application Insights mohou své prostředky migrovat na novou verzi inteligentního zjišťování. Proces migrace vytváří pravidla upozornění pro různé moduly inteligentního zjišťování. Jakmile provedete migraci prostředku Application Insights, můžete tato pravidla spravovat a konfigurovat stejně jako kterákoli jiná pravidla upozornění v Azure Monitoru. Uživatelé mohou pro tato pravidla upozornění také nakonfigurovat skupiny akcí a umožnit tak více možných způsobů reakce nebo aktivace oznámení o nových zjištěních.

Uživatelé, kteří se rozhodnou nepřejít na inteligentní zjišťování na základě upozornění ve verzi Preview, mohou nadále používat inteligentní zjišťování (klasické) jako doposud. Ve fázi Preview se budou nové prostředky Application Insights vytvářet s využitím inteligentní migrace (klasické) a v případě potřeby je nutné je explicitně migrovat na inteligentní zjišťování založené na upozorněních.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty