NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Předpona veřejné IP adresy

Datum publikování: 13 května, 2019

Předpona veřejné IP adresy je vyhrazený rozsah statických static IP adres, který je možné přiřadit vašemu předplatnému. Předponu můžete využít ke zjednodušení správy IP adres v Azure. Znalost tohoto rozsahu předem eliminuje nutnost měnit pravidla brány firewall při přiřazování IP adres novým prostředkům. Tato předvídatelnost výrazně snižuje režii na správu při škálování v Azure. Předpona veřejné IP adresy je dostupná ve všech veřejných oblastech Azure, v oblastech cloudu Government a v oblastech cloudu v Číně.

Další informace o předponách veřejných IP adres v Azure a jejich použití najdete v tématu Předpona veřejné IP adresy. Pokud jsou pro vás veřejné adresy novinkou, přečtěte si téma Veřejné IP adresy.

  • Virtual Network
  • Features

Související produkty