Všeobecná dostupnost: Předpona veřejné IP adresy

Publikováno dne pondělí 13. května 2019

Předpona veřejné IP adresy je vyhrazený rozsah statických static IP adres, který je možné přiřadit vašemu předplatnému. Předponu můžete využít ke zjednodušení správy IP adres v Azure. Znalost tohoto rozsahu předem eliminuje nutnost měnit pravidla brány firewall při přiřazování IP adres novým prostředkům. Tato předvídatelnost výrazně snižuje režii na správu při škálování v Azure. Předpona veřejné IP adresy je dostupná ve všech veřejných oblastech Azure, v oblastech cloudu Government a v oblastech cloudu v Číně.

Další informace o předponách veřejných IP adres v Azure a jejich použití najdete v tématu Předpona veřejné IP adresy. Pokud jsou pro vás veřejné adresy novinkou, přečtěte si téma Veřejné IP adresy.

  • Virtual Network
  • Features