Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Privátní propojení pro Azure SQL Database a Data Warehouse je teď ve verzi Preview

Datum publikování: 02 října, 2019

Privátní propojení umožňuje připojit se ke službě Azure SQL Database a Data Warehouse přes privátní koncový bod. Využijte ho k zajištění přístupu k privátnímu koncovému bodu mezi místními sítěmi prostřednictvím ExpressRoute, privátního partnerského vztahu nebo tunelového propojení VPN. Můžete se také rozhodnout zakázat veškerý přístup přes veřejný koncový bod. Pokud ještě nemáte předplatné Azure, dřív než začnete, vytvořte si bezplatný účet.

Další informace najdete v naší dokumentaci.

Přečtěte si naši dokumentaci k privátnímu propojení.

Další informace najdete na blogu o Azure.

  • Azure SQL Database
  • Features