Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Rozhraní API pro vytváření sestav Power BI teď podporují novou agregační funkci

Datum publikování: 14 února, 2020

Rozhraní API pro vytváření sestav Power BI teď při vytváření datových polí podporují novou agregační funkci. 

Při použití agregace sloupce teď můžete nastavit agregační funkci na „DoNotSummarize“. 

const columnAggregation: pbi.models.IColumnAggrTarget = { 
    $schema: "https://powerbi.com/product/schema#columnAggr",   
    table: "Store",   
    column: "Name", 
    aggregationFunction: "DoNotSummarize" // Volitelné, pokud není zadáno, použije se výchozí 
}; 

Další informace o rozhraních API pro vytváření sestav Power BI

  • Power BI Embedded
  • Features

Související produkty