NYNÍ K DISPOZICI

Pro dvojčata zařízení a modulů jsou teď k dispozici nové funkce IoT Hubu

Datum publikování: 20 listopadu, 2019

Oznamujeme několik vylepšení funkcí pro dvojčata modulů a zařízení služby Azure IoT Hub, konkrétně podporu pro hluboké vnoření vlastností a zvýšení délek klíč/hodnota a maximální velikosti dokumentů dvojčat.

Dvojčata modulů a zařízení už od svého vzniku poskytují základ pro správu konfigurace a stavu zařízení IoT. Na výměnu stavu mezi zařízeními IoT a cloudem ze strany dvojčat zařízení se spoléhá několik produktů Azure IoT, včetně IoT Edge, IoT Central, Azure Sphere a IoT Plug and Play. Dokumenty dvojčat modulů a zařízení jsou nositeli informací, které zařízení potřebuje, aby mohlo v prostředí těchto služeb fungovat.

Nově poskytujeme následující vylepšení pro dvojčata modulů a zařízení ve všech podporovaných oblastech služby IoT včetně suverénních cloudů: 

  • Hlubší vnořování: Objekty uložené v sekcích značek, požadovaných vlastností a ohlášených vlastností dokumentů dvojčat teď mohou mít hloubku až 10 úrovní (dřív platilo omezení na 5 úrovní).
  • Zvětšení velikosti dokumentů: Nově je povolené, aby sekce požadovaných a ohlášených vlastností dokumentu dvojčat měly velikost až 32 kB. Maximální velikost sekce značek dvojčat zůstává beze změny (8 kB).
  • Zvýšení maximální délky klíče a hodnoty vlastnosti: Zvětšili jsme také maximální délku klíčů vlastností dvojčat na 1 kB a maximální délku hodnot vlastností dvojčat na 4 kB.

Další informace

  • Azure IoT Hub
  • Services

Související produkty