Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Okamžitá obnova souborů ve službě Azure Backup

Datum publikování: 27 dubna, 2017

Služba Backup představí obnovení jako službu, takže budete moci okamžitě obnovit soubory a složky z cloudových bodů obnovení.

Okamžitá obnova bude poskytovat zapisovatelné snímky cloudových bodů obnovení, které bude možné rychle připojit jako svazky pro obnovení založené na standardu iSCSI. Pomocí svého běžného průzkumníka souborů budete moci jednoduše procházet soubory a kopírovat je do libovolného cílového umístění. Díky této funkci bude služba Backup poskytovat:

  • ·        Jeden mechanismus obnovy pro všechny zdroje záloh. Bez ohledu na to, jestli budete zálohovat místní data do cloudu pomocí agenta Azure Backup nebo chránit virtuální počítače pomocí záloh virtuálních počítačů Azure, budete mít k dispozici konzistentní přístup k obnově souborů.
  • ·        Okamžitá obnova souborů. Ať už se jedná o nechtěné odstranění souboru nebo prosté ověření zálohy, okamžitá obnova výrazně zkrátí dobu potřebnou k obnovení prvního souboru.
  • ·        Možnost před obnovením otevřít a zkontrolovat soubory na svazcích pro obnovení. Soubory aplikací, jako jsou SQL a Oracle, budete moci otevřít přímo ze snímků cloudových bodů obnovení, jako kdyby se nacházely v místním prostředí, a připojit je k živým instancím, aniž byste je před tím museli obnovovat.
  • ·        Obnovení jakékoli kombinace souborů do jakéhokoli cíle. Bude možné obnovení několika souborů z více složek na místní server nebo dokonce do požadované sdílené síťové složky.

Okamžitá obnova ve službě Backup bude dostupná ve verzi Preview pro zákazníky využívající agenty služby Backup a zálohování virtuálních počítačů (Windows Virtual Machines).

Další informace najdete na blogu Azure a v dokumentaci k obnově souborů ze zálohy virtuálního počítače Azure a obnově souborů z agenta Azure Backup.

 

  • Features