Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Zvýšení výkonu Sparku Azure Synapse Analytics až o 77 %

Datum publikování: 09 listopadu, 2022

Neustále pracujeme na zlepšování výkonu Sparku v rámci analytických služeb Azure. Provádíme významné změny, které zvýší výkon Sparku až o 77 %. 

Na základě našeho testování s využitím oborového benchmarku TPC-H pro 1 TB pravděpodobně zaznamenáte až o 77 % vyšší výkon. I když vaše úloha může fungovat jinak než benchmark TPC-H, očekává se, že vyšší výkon zaznamenají všichni. Tato vylepšení výkonu Sparku pocházejí z přechodu na nejnovější virtuální počítače Azure v5, které mají vylepšený výkon procesoru, zvýšenou propustnost dočasných disků SSD a také vyšší IOPS vzdáleného úložiště. 

Po celém světě máme více než 40 oblastí a tuto změnu v nich budeme zavádět postupně. První implementovanou oblastí bude Kanada – střed. Očekáváme, že zavedení těchto změn na celém světě potrvá řadu měsíců. Každou aktualizovanou oblast zveřejníme a zákazníci v každé oblasti automaticky získají zvýšení výkonu bez jakýchkoli poplatků. Očekáváme, že první oblastí bude Kanada – střed.

Nevyžadují se žádné akce. Po dokončení upgradu příslušné oblasti se vaše úlohy dokončí za kratší dobu. Pokud je pro vás důležitější úspora nákladů než doba dokončení úlohy, můžete se rozhodnout snížit velikost nebo počet uzlů.

Přečtěte si další informace o optimalizaci výkonu Sparku a konfiguracích fondu Apache Spark.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Regions & Datacenters
  • Services
  • Open Source

Související produkty