Improvements to personalization in the Azure preview portal

30. ledna 2015

The following list itemizes improvements to personalization in the Azure preview portal:
  • Personalized Service health experience (focus on your services)
  • Rename, move, delete, and add groups in resource blades (such as websites and virtual machines)
  • Part Gallery that provides access to parts that can enrich your resource blades
For more information, see:

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace