Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Azure Site Recovery – Migrace ověřování účtu Azure Automation z účtů Spustit jako na spravovanou identitu

Datum publikování: 27 března, 2023

Nově můžete migrovat typ ověřování účtů Automation na spravované identity pomocí služby Azure Site Recovery na webu Azure Portal.  

Ověřování runbooků prostřednictvím účtu Spustit jako se 30. září 2023 vyřadí z provozu. Před tímto datem musíte migrovat své runbooky, aby používaly spravované identity. 

Pokud chcete migrovat typ ověřování účtu Azure Automation z možnosti Spustit jako na ověřování spravované identity, přejděte do trezoru služby Recovery Services, pro který chcete migrovat runbooky. Vyberte Správa > Infrastruktura Site Recovery > Nastavení aktualizace rozšíření > Migrovat

Grafické uživatelské rozhraní, text, aplikace, e-mail

Automaticky generovaný popis


Grafické uživatelské rozhraní, text, aplikace

Automaticky generovaný popis​ 
Po úspěšném dokončení migrace účtu Automation zmizí možnost Migrovat na stránce Nastavení aktualizace rozšíření a pro účet Automation se zapne Identita přiřazená systémem.  

Tato funkce je teď obecně dostupná ve všech oblastech Azure.   

Přečtěte si o této funkci víc.

  • Features
  • Management