NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Azure Private Link pro Azure SignalR Service

Datum publikování: 14 července, 2020

Podpora Azure Private Linku pro Azure SignalR Service je teď obecně dostupná ve všech oblastech Azure, kde je dostupná služba Azure SignalR. Díky této funkci mohou prostředky virtuálních sítí se službou Azure SignalR Service komunikovat soukromě.

Private Link se dá využít pro připojení k instanci služby Azure SignalR Service z virtuální sítě prostřednictvím privátního koncového bodu. Konfigurací řízení přístupu k síti můžete zabezpečit komunikaci se službou Azure SignalR Service na straně cloudu.

Další informace.

  • Služba Azure SignalR
  • Privátní propojení Azure
  • Features
  • Security