Full set of Windows PowerShell cmdlets for Azure API Management API

28. července 2015

A full set of Windows PowerShell cmdlets for the Azure API Management API is available via the standard Azure PowerShell installer. For installation instructions, see How to install and configure Azure PowerShell.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace