Přeskočit navigaci

Azure Traffic Manager – Rychlé převzetí služeb při selhání a testování protokolu TCP

pátek 30. června 2017

Ve službě Azure Traffic Manager jsou nyní obecně dostupné dvě nové funkce – Rychlé převzetí služeb při selhání a testování protokolu TCP.

Díky rychlému převzetí služeb při selhání se budete moci rozhodnout pro rychlejší přesměrování uživatelů mimo koncový bod, který přešel do špatného stavu. Konkrétně budete moci:

·        Zvolit pro službu Traffic Manager kratší, 10sekundový interval kontroly stavu koncového bodu (namísto výchozích 30 sekund).

·        Nakonfigurovat počet tolerovaných selhání (od 0 do 9), ke kterým musí dojít za sebou, než se koncový bod označí jako špatný.

·        Nakonfigurovat pro jednotlivé pokusy o testování interval vypršení časového limitu (od 5 do 9 sekund, pokud je interval testování 10 sekund, a od 5 do 10 sekund, pokud je interval testování 30 sekund).

·        Nastavit odpověď s hodnotou TTL (Time to Live) až na hodnotu 0.

Pokud se rozhodnete použít rychlý, 10sekundový interval kontrol stavu, kontrola koncových bodů bude měsíčně dražší o 1 USD za koncový bod Azure a o 2 USD za externí koncový bod. Další podrobnosti najdete na stránce s cenami služby Azure Traffic Manager.

Díky testování protokolu TCP se budete moci rozhodnout, že má služba Traffic Manager určovat stav vašich koncových bodů prostřednictvím naslouchání odpovědím na žádosti o připojení TCP. Tyto koncové body, které nejsou schopné odpovídat na kontroly stavu protokolu HTTP, jako jsou databáze back-end, pak můžete přidat do profilů služby Traffic Manager. Tato funkce vám pomůže snížit využití prostředků ve vašich koncových bodech, protože s ní obvykle bude spojená nižší režie. Využívání této funkce je bez dalších poplatků.

K nastavení rychlého převzetí služeb při selhání a testování protokolu TCP můžete přistupovat pomocí webu Azure Portal, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku, rozhraní REST API a sad SDK.

Pokud chcete tyto funkce začít využívat, přečtěte si dokumentaci k monitorování koncových bodů pro službu Traffic Manager.

Related feedback