Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Distribuované databázové transakce pokrývající několik služeb Azure SQL Managed Instance

Datum publikování: 14 října, 2020

Distribuované databázové transakce pokrývající několik služeb Azure SQL Managed Instance, které jsou teď ve verzi Preview, byly přidány pro zajištění bezproblémové migrace stávajících aplikací a také vývoje moderních víceklientských aplikací spoléhajících se na vertikálně nebo horizontálně dělenou databázovou architekturu.

Využití distribuovaných transakcí vám ušetří čas při migraci stávajících aplikací, které tuto možnost vyžadují, protože eliminuje nutnost měnit kód aplikace a provádět rozsáhlé testování. Pokud vyvíjíte nové aplikace, můžete s výhodou využít dělení dat do několika databází, překonat tak aktuální omezení velikosti ve službě Azure SQL Managed instance a využít distribuované transakce k uchovávání dělených dat v konzistentním stavu.

Během období Preview se budou podporovat dvě metody spouštění distribuovaných transakcí – použití příkazu BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION z kódu Transact-SQL a použití třídy TransactionScope z kódu .NET.

  • Azure SQL Database
  • Features