Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Brzy se změní výchozí doba uchovávání záloh pro databáze Azure SQL založené na jednotkách DTU

Datum publikování: 14 června, 2019

Pro zajištění hladkého přechodu z databází založených na jednotkách DTU na elastické fondy a databáze založené na virtuálních jádrech se výchozí doba uchovávání záloh pro obnovení databází Azure SQL založených na jednotkách DTU k určitému bodu v čase mění z 35 na 7 dnů. Tato změna s platností od 1. července srovná výchozí dobu uchovávání pro databáze založené na jednotkách DTU a databáze založené na virtuálních jádrech. Tato změna ovlivní databáze vytvořené po 1. červenci. Stávající databáze zůstanou beze změny. Zákazníci si mohou nastavit jinou dobu uchovávání pomocí webu Azure Portal, PowerShellu nebo rozhraní REST API

  • Azure SQL Database
  • Services