Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Vyhrazené clustery pro Log Analytics v Azure Monitoru se šifrováním neaktivních uložených dat a Lockboxem

Datum publikování: 22 září, 2020

Vyhrazené clustery Log Analytics z Azure Monitoru jsou dostupné pro produkční nasazení (pro zajištění kapacity se vyžaduje registrace) a podporují pokročilé scénáře a scénáře s velkým rozsahem, jako je šifrování neaktivních uložených dat s využitím klíčů spravovaných zákazníkem (CMK) a Lockbox. Tyto vyhrazené clustery představují kolekce pracovních prostorů, které jsou spojené do jednoho spravovaného clusteru, který se dá využít k lepšímu zpracování rozsáhlých nasazení. Clustery budou obsahovat jenom pracovní prostory, které vyberete, což vám také umožní využívat výhod rezervace kapacity na úrovni clusteru (od 1000 GB za den) za zvýhodněné ceny.

  • Šifrování neaktivních uložených dat: Azure Monitor zajišťuje, že všechna data a uložené dotazy jsou v klidovém stavu zašifrované pomocí klíčů spravovaných Microsoftem (MMK). Azure Monitor také poskytuje možnost šifrování pomocí vlastního klíče, který je uložený ve službě Azure Key Vault a ke kterému úložiště přistupuje s využitím ověřování spravované identity přiřazené systémem. Tento klíč spravovaný zákazníkem (CMK) může být chráněný softwarovým nebo hardwarovým modulem HSM a je k dispozici jenom pro vyhrazené clustery.
  • LockBox: Lockbox se poskytuje ve vyhrazeném clusteru Log Analytics. Data jsou přitom uchovávána v účtech úložiště v rámci předplatného chráněného Lockboxem. Lockbox vám dává možnosti kontroly a umožňuje vám schvalovat nebo odmítat žádosti techniků Microsoftu o přístup k vašim datům během zpracování žádostí o podporu.

Mezi další výhody vyhrazených clusterů patří:

  • Omezení rychlosti úloh: Můžete mít vyšší limity rychlosti ingestování jenom pro vyhrazený cluster.
  • Konzistence: Máte vlastní vyhrazené prostředky, a proto je zajištěná konzistence z hlediska výkonu i latence.
  • Rychlost: Dotazy napříč pracovními prostory běží rychleji, pokud všechny pracovní prostory jsou ve stejném clusteru.

Další informace

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty