Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Site Recovery nově podporuje skupiny umístění bezkontaktní komunikace

Datum publikování: 28 května, 2020

Azure Site Recovery teď podporuje skupiny umístění bezkontaktní komunikace (PPG). V této verzi je možné libovolný virtuální počítač hostovaný uvnitř skupiny umístění bezkontaktní komunikace (PPG) chránit pomocí služby Site Recovery. Při povolování replikace takového virtuálního počítače můžete jako další parametr zadat skupinu umístění bezkontaktní komunikace v sekundární oblasti. Při aktivaci převzetí služeb při selhání Site Recovery umístí virtuální počítač, jehož služby se převzaly při selhání, do cílové skupiny umístění bezkontaktní komunikace, kterou jste zadali. Když se znovu zprovozní primární oblast, můžete pomocí služby Site Recovery umístit virtuální počítač zpátky do původní skupiny umístění bezkontaktní komunikace.

Tato funkce je aktuálně dostupná prostřednictvím PowerShellu a podporuje libovolný virtuální počítač Azure využívající spravované disky. Je k dispozici ve všech oblastech Azure. Nastavte ochranu vašich virtuálních počítačů využívajících skupiny umístění bezkontaktní komunikace pomocí služby Site Recovery ještě dnes a využijte zdvojení výhod – snížení latence sítě a zvýšení odolnosti aplikací.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Management

Související produkty