Přeskočit navigaci

Azure Site Recovery mezi oblastmi Azure

středa 14. června 2017

Azure Site Recovery bude podporovat převzetí služeb při selhání virtuálních počítačů spuštěných na platformě Azure IaaS. Sada funkcí, kterou používáte k replikaci a zotavení po havárii z místního prostředí do Azure, je nyní dostupná i pro replikaci a zotavení po havárii z jedné oblasti Azure do jiné. Budete moci vytvářet plány zotavení po havárii a testovat převzetí služeb při selhání mezi oblastmi a replikovat aplikace do jakékoli jiné oblasti, aniž byste do stávajících předplatných Site Recovery museli nasazovat další software nebo zařízení.

Další informace o službě Site Recovery a této nové funkci.

Related feedback