Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Podpora Docker Compose v Azure Service Fabric

Datum publikování: 11 května, 2017

Docker k definování vícekontejnerových aplikací využívá soubor docker-compose.yml. Abychom zákazníkům, kteří již znají Docker, usnadnili orchestraci stávajících aplikací typu kontejner v Service Fabric, ve verzi Preview v platformě zavedeme nativní podporu Docker Compose. Platforma Service Fabric bude schopná přijímat soubory docker-compose.yml ve verzi 3 (nebo novější). Vzhledem k tomu, že tato podpora bude brzy ve verzi Preview, bude se podporovat pouze podmnožina direktiv Compose. Například upgrady aplikací se podporovat nebudou. Vždy však budete mít možnost místo upgradování aplikace odebrat a znovu nasadit.

Další informace o podpoře Docker Compose v Azure Service Fabric.

  • Service Fabric
  • Features

Související produkty