Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure Machine Learning – aktualizace verze Public Preview pro říjen 2022

Datum publikování: 12 října, 2022

Mezi nové funkce ve verzi Public Preview patří funkce pro propagaci kanálů a modelů napříč pracovními prostory AzureML, zkrácení doby trénování a nižší náklady na nastavení s využitím nejnovějších dostupných a kompatibilních verzí trénovacího softwaru pro PyTorch.

  1. Použití registrů AzureML ke sdílení kanálů a modelů ML napříč týmy a pracovními prostory: Tato funkce umožňuje přístup ke spolupráci mezi pracovními prostory napříč MLOps. Týmy datových věd v organizaci teď mohou spolupracovat na vytváření registrů, publikování kanálů a modelů a propagaci modelů napříč vývojovými, testovacími a provozními prostředími. 
  2. Optimalizace trénování s využitím služby Azure Container for PyTorch: Tato funkce je součástí nejnovějšího prostředí PyTorch a je optimalizovaná pro rozsáhlé úlohy hlubokého učení. Toto jednoduché a samostatné prostředí nabízí zrychlené trénování s nižšími náklady a v kratším čase. 
  • Azure Machine Learning
  • Features
  • Microsoft Ignite

Související produkty