Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Oznámení služby Azure Machine Learning verze Public Preview // Build, květen 2021

Datum publikování: 25 května, 2021

Nové vylepšené rozšíření rozhraní příkazového řádku a nová rozhraní REST API jsou ve verzi Public Preview a umožňují provádět operace řídicí roviny za účelem správy prostředků služby Machine Learning, spouštění trénovacích úloh a nasazování koncových bodů pro odvozování (včetně spravovaných online koncových bodů). 

Předem sestavené image Dockeru pro odvozování jsou funkcí služby Azure Machine Learning, která zákazníkům poskytuje předem sestavené image Dockeru pro odvozování, které se skládají z architektur strojového učení a některých běžně používaných balíčků Python.  

Nabízíme také možnost rozšířit naše image Dockeru bez nutnosti aktivovat sestavení imagí během nasazování.  Příklady výhod:

  • Nižší latence nasazování modelů  

  • Vyšší úspěšnost nasazování modelů  

  • Eliminace zbytečného sestavování imagí během nasazování modelů  

  • V imagi nebo kontejneru stačí mít požadované závislosti a přístupová oprávnění.  

Projděte si dokumentaci k rozšířenému rozhraní příkazového řádku s postupy.

Projděte si dokumentaci k rozhraní REST API s postupy.

Další informace.

  • Features