Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace dokumentace a uživatelského rozhraní Azure IoT Central – červen 2020

Datum publikování: 15 července, 2020

Řídicí panely

Řídicí panely teď podporují vizualizace telemetrie událostí a stavů. Grafy událostí zobrazují časové řady s odrážkami a vizualizují, kdy došlo k událostem z jednoho nebo více zařízení. Stavové grafy zobrazují pruhy na časové ose, které představují dobu trvání stavů pro vybraná zařízení. Pokud chcete tyto grafy využít, přidejte dlaždici telemetrie událostí nebo stavů, změňte vizualizaci a vyberte Graf událostí nebo Graf stavů.

eventchart (002)

Nová stránka O aplikaci

Stránka O aplikaci zobrazuje relevantní informace o vaší aplikaci, které jsou užitečné v těchto případech:

  • Kontaktování podpory
  • Kontrola fakturačních údajů
  • Použití rozhraní REST API
  • Přidání konektoru

Zobrazení časového razítka posledních přijatých dat

Na stránce Podrobnosti o zařízení se teď zobrazuje nejnovější časové razítko, kdy zařízení odeslalo telemetrii nebo zprávu vlastností. Pomáhá tak diagnostikovat, jestli je zařízení připojené a jestli může odesílat data do aplikace.

Zpřístupnění služby IoT Central

Design několika seznamů ve službě IoT je teď přístupnější pro zákazníky, kteří používají klávesnice a čtečky obrazovky. Pracujeme také na vylepšení našich návrhářských a technických procesů, abychom zajistili prostředí, které je přístupné všem.

Vylepšení dokumentace pro vývojáře zařízení

  • Azure IoT Central
  • Features

Související produkty