Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Azure IoT Central – nové funkce z dubna 2020

Datum publikování: 14 května, 2020

Zobrazení kompletní historie polohy na mapě

Historie polohy na mapových čtvercích teď ukazuje datové body pro celý vybraný časový rozsah. Dříve se na mapových čtvercích zobrazovalo nejnovějších 100 bodů, které nemusely pokrývat celý rozsah. Teď vybíráme až 100 datových bodů z celého časového rozsahu, abyste jednoduše viděli celou cestu, a to i pro týdenní období.

Vylepšený návrh chybové stránky

Přepracovali jsme chybovou stránku 404, která vám teď pomůže vyřešit problémy bez nutnosti kontaktovat podporu. Nový text chyby vám pomůže pochopit, proč se chybová stránka zobrazuje, a nový ovládací prvek Já pomůže ověřeným uživatelům v případě potřeby přepnout účty.

Podpora hodnoty [Jakákoli] pro typ události v pravidlech

Nová vylepšená pravidla v IoT Central umožňují aktivovat pravidlo pro telemetrii jakékoli události bez ohledu na datovou část. V této verzi můžete nastavit rozsah podmínky pravidla tak, aby se aktivovalo pro telemetrii události, a nastavit hodnotu podmínky na Jakákoli.

Podpora odkazů na adresy URL odeslané jako telemetrie, na které se dá kliknout, a vykreslování obrázků na dlaždici poslední známé hodnoty

Pokud telemetrické zprávy z vašeho zařízení obsahují adresy URL, nově je můžete vizualizovat na řídicím panelu jako odkazy, na které se dá kliknout, a to na dlaždicích poslední známé hodnoty, událostí nebo vlastností. Kliknutím na odkaz se adresa URL otevře na nové kartě prohlížeče. Pokud adresa URL odkazuje na obrázek, řídicí panel může tento obrázek vykreslit na dlaždici poslední známé hodnoty. Pokud chcete využít tuto funkci, změňte nastavení Zobrazit jako telemetrie v podokně konfigurace dlaždice. Vykreslování obrázků v současné době podporuje pouze nezabezpečené koncové body.

  • Azure IoT Central
  • Features

Související produkty