Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Hybridní režim služby Azure Database Migration Service je ve verzi Preview

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

Hybridní režim služby Azure Database Migration Service je ve verzi Preview. Spravuje migrace databází s využitím pracovního procesu migrace hostovaného v místním prostředí v kombinaci se službou Database Migration Service běžící v cloudu („cloudová služba“). Hybridní režim služby Database Migration Service je užitečný hlavně v situacích, kdy není dostupné připojení typu site-to-site mezi místní sítí a Azure nebo má připojení typu site-to-site omezenou šířku pásma.

Další informace najdete v naší dokumentaci ke službě.

Další informace o naší dokumentaci ke službě

Další informace o službě Database Migration Service

  • Azure Database Migration Service
  • Features

Související produkty