Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Data Factory podporuje zachovávání metadat během kopírování souborů

Datum publikování: 12 prosince, 2019

Aktivita kopírování služby Azure Data Factory teď podporuje zachovávání metadat během kopírování souborů mezi službami Amazon S3, Azure Blob a Azure Data Lake Storage Gen2. Spolu se soubory je možné kopírovat tyto atributy:

  • Všechna metadata zadaná zákazníky.
  • Těchto pět integrovaných systémových vlastností úložiště dat – contentType, contentLanguage, contentEncoding, contentDisposition a cacheControl.

Další informace.

  • Azure Data Factory
  • Azure Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Features

Související produkty