Přeskočit na hlavní obsah

Data Factory podporuje ověřování Azure AD pro SQL Database a SQL Data Warehouse

Datum publikování: 23 března, 2018

Azure Data Factory V2 teď podporuje ověřování Azure Active Directory (Azure AD) pro Azure SQL Database a SQL Data Warehouse, a to jako alternativu k ověřování SQL Serveru. 

Jsou povolené dva režimy ověřování Azure AD. Nezbytné kroky najdete pod následujícími odkazy ACOM.

Pro SQL Database:

Pro SQL Data Warehouse:

Ověřování Azure AD je povolené jak prostřednictvím UI, tak přes JSON:

AAD

Ukázková datová část JSON pro definici propojené služby s využitím ověřování instančních objektů:

{
    "name": "AzureSqlDbLinkedService",
    "properties": {
        "type": "AzureSqlDatabase",
        "typeProperties": {
            "connectionString": {
                "type": "SecureString",
                "value": "Server=tcp:<název serveru>.database.windows.net,1433;Database=<název databáze>;Connection Timeout=30"
            },
            "servicePrincipalId": "<id instančního objektu>",
            "servicePrincipalKey": {
                "type": "SecureString",
                "value": "<klíč instančního objektu>"
            },
            "tenant": "<informace o tenantovi, např. microsoft.onmicrosoft.com>"
        },
        "connectVia": {
            "referenceName": "<název modulu runtime integrace>",
            "type": "IntegrationRuntimeReference"
        }
    }
}

 

  • Azure Data Factory
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Features

Související produkty