VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview mapování toků dat služby Azure Data Factory přidává podporu parametrů

Aktualizováno: 04 července, 2019

Tým Azure Data Factory do verze Public Preview funkce toků dat mapování doplnil podporu parametrů, která umožňuje vytvářet konfigurovatelnou logiku transformace dat v návrhářském prostředí bez kódování. Takže pokud vaše požadavky zahrnují logiku, která je založená na často se měnících atributech, jako jsou čas, datum, umístění, cena, náklady atd., je snadné navrhnout transformační logiku jednou a potom tyto hodnoty ve vašich tocích dat parametrizovat.

Podrobné informace o využití parametrů v tocích dat najdete tady. Pokud chcete v tocích dat mapování začít využívat parametry, klikněte v návrháři toků dat nebo uvnitř transformačních výrazů na kartu Parameters (Parametry). Tady budete mít možnost vytvářet a spravovat vaše parametry, ke kterým můžete přistupovat v rámci logiky vašich toků dat.

Teď když jste přidali tok dat do kanálu ADF, můžete nastavit hodnoty, které chcete vašemu toku dat předat, a to s využitím výrazů kanálů, statických hodnot nebo výrazů toků dat. Dokumentaci k jazyku výrazů kanálů ADF podporovanému v parametrech kanálů najdete tady a dokumentaci k jazyku výrazů toků dat najdete tady.

Nastavení těchto parametrů z vašeho kanálu spustí váš tok dat s těmito neměnnými hodnotami a při každém spuštění dynamicky změní hodnoty uvnitř tohoto toku. Hodnoty parametrů můžete využívat v nastaveních transformace zdroje a jímky nebo uvnitř transformačních výrazů.

  • Data Factory
  • Features

Related Products