Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Podpora vlastních virtuálních sítí pro Azure Container Instances je ve verzi Preview

Datum publikování: 31 října, 2018

Používejte Azure Container Instances bezpečnějším způsobem. Díky podpoře virtuálních sítí nyní Azure Container Instances podporuje nasazování kontejnerů do nových nebo existujících virtuálních sítí Azure. Kontejnery Azure Container Instances můžou zabezpečeně komunikovat s dalšími prostředky, jako jsou clustery Azure Kubernetes Service, které se nacházejí ve stejné virtuální síti. 

 

Nasazení můžete provést ještě dnes pomocí jednoho příkazu v Azure CLI 2.0. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Další informace

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services