Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Funkce Azure Cognitive Services jsou ve verzi Preview

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

Ve verzi Preview jsou teď dostupné následující funkce služby Azure Cognitive Services

Funkce Vlastní neurální hlas

Funkce Vlastní neurální hlas umožňuje na základě hlubokých neurálních sítí a vlastních zvukových souborů pro trénink vytvářet vlastní hlasy podobné lidským. Umožňuje také vytvářet delší zvukový obsah využívající vysoce realistické digitální hlasy.

Custom Speech s daty Office 365

Custom Speech umožňuje optimalizovat rozpoznávání řeči s využitím přizpůsobených modelů. Organizace, které používají Office 365, teď můžou optimalizovat přesnost rozpoznávání řeči s ohledem na výrazy specifické pro danou organizaci díky automatickému generování vlastních modelů na základě dat v Office 365.

Analýza textu – Analýza mínění 3.0

Analýza textu, která je součástí služby Azure Cognitive Services, nabízí nejnovější verzi své funkce Analýza mínění. Díky rozšíření podpory jazyků teď podporuje angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, španělštinu, korejštinu, čínštinu a japonštinu. 

U nového modelu došlo k následujícím vylepšením: 

  • Zvýšení přesnosti: Výrazné zlepšení při rozpoznávání pozitivního, neutrálního, negativního a smíšeného mínění v textových dokumentech oproti předchozím verzím. 
  • Skóre mínění na úrovni dokumentu a věty: Rozpoznávání mínění v dokumentu i v jednotlivých větách. Pokud dokument obsahuje více vět, každé větě se také přiřadí skóre mínění. 
  • Kategorie a skóre mínění: Rozhraní API teď kromě skóre mínění vrací pro text i kategorie mínění (pozitivní, negativní, neutrální nebo smíšené). 
  • Vylepšení výstupu: Analýza mínění teď vrací informace o celém textovém dokumentu i o jednotlivých větách. 

Analýza textu – rozšířená podpora typů entit v koncových bodech Entit 3.0

Rozpoznávání pojmenovaných entit je schopnost identifikovat v nestrukturovaném textu v přirozeném jazyce výskyty entit, jako jsou lidé, místa nebo organizace. Rozpoznávání pojmenovaných entit bude v nové verzi podporovat přes 100 typů pojmenovaných entit v 5 jazycích a přes 20 typů pojmenovaných entit v 16 dalších jazycích. 

Analýza textu – podpora osobních údajů v koncových bodech Entit 3.0

S radostí oznamujeme také uvedení veřejné verze Preview možnosti rozpoznávání osobních údajů v rámci funkce rozpoznávání pojmenovaných entit v Analýze textu. Díky této novince budou moct uživatelé v textových dokumentech v angličtině rozpoznávat a extrahovat přes 80 druhů osobních údajů.

Další informace o službách Azure Cognitive Services

  • Azure AI služby
  • Analýza textu
  • Features

Související produkty