NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Blob Storage na IoT Edge je teď obecně dostupná

Datum publikování: 08 srpna, 2019

Služba Azure Blob Storage na IoT Edge je teď obecně dostupná pro Windows i Linux. Jedná se o jednoduchý modul IoT konzistentní s Azure, který nabízí místní úložiště objektů blob bloku a umožňuje automaticky odesílat data z místního úložiště objektů blob bloku do Azure s využitím vlastností deviceToCloudUpload. Data ze svého místního úložiště objektů blob bloku navíc můžete automaticky odstraňovat po uplynutí určité doby nebo po úspěšném odeslání dat do Azure s využitím vlastností deviceAutoDelete.

Tato služba je užitečná například v následujících scénářích:

 • Když je potřeba zpracovat velké množství dat. Příkladem můžou být data z oborů, ve kterých se zachycují data z průzkumů a behaviorální data. Je efektivní zpracovávat data místně, aby k nim bylo možné přistupovat s nízkou latencí.
 • Když se používají zařízení s omezenými možnostmi připojení.
 • Když chcete efektivně zpracovávat data místně, abyste k nim mohli přistupovat s nízkou latencí a například co nejrychleji reagovat na nouzové situace.
 • Když chcete snížit náklady na šířku pásma a vyhnout se přenosu terabajtů nezpracovaných dat do cloudu. Data můžete zpracovávat místně a pak do cloudu odesílat pouze zpracovaná data.

Podporované počítačové architektury:

 • Windows AMD64 
 • Linux AMD64 
 • Linux ARM32
 • Linux ARM64 (ve verzi Preview)

Další informace:

 

 

 • Azure IoT Edge
 • Gallery
 • Services

Související produkty