Azure API Management service covered by Azure Service Organization Controls audits

2. prosince 2015

The Azure API Management service is now covered by Azure Service Organization Controls (SOC) audits. For more information, see the Microsoft Trust Center (investigate SOC 1 and SOC 2 Type 2 reports).

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace