Přeskočit na hlavní obsah

Dostupnost Azure Analysis Services v oblasti Střed USA

Datum publikování: 15 února, 2018

Služba Azure Analysis Services je teď dostupná v oblasti Střed USA. Kompletní seznam oblastí pro Analysis Services najdete na stránce s produkty Azure podle oblastí.  

Úspěch moderní organizace založené na datech vyžaduje, aby informace měli stále po ruce všichni obchodní uživatelé, nejenom IT specialisté a odborníci na data, a mohli je využívat při svém každodenním rozhodování. Ke zpřístupnění dat obchodním uživatelům výrazně přispívají samoobslužné nástroje BI. Ale obchodní uživatelé někdy nemají dostatek zkušeností nebo času, aby našli ty správné zdroje dat, naimportovali nezpracovaná data, transformovali je do správného tvaru a doplnili obchodní logiku a metriky, aby následně mohli proniknout do jejich podstaty.

Služba Azure Analysis Services je obecně dostupná od dubna 2017. Pomocí Analysis Services mohou odborníci na BI vytvářet sémantické modely nad nezpracovanými daty a sdílet je s obchodními uživateli. Obchodní uživatelé se potom mohou k tomuto modelu připojit z libovolného nástroje BI a okamžitě data prozkoumat a získat potřebný přehled. Služba Analysis Services využívá vysoce optimalizovaný stroj v paměti k zajištění rychlých odpovědí na dotazy uživatelů.

Ještě Azure Analysis Services neznáte? Zjistěte, jak si můžete Analysis Services vyzkoušet, nebo se naučte vytvořit váš první datový model.

 

  • Regions & Datacenters