Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace Azure Lab Services: Nově je dostupná funkce rozsahu adres

Datum publikování: 08 května, 2019

Do Azure Lab Services jsme přidali možnost poskytovat rozsah adres virtuálních počítačů pro testovací prostředí. Tato funkce je užitečná pro situace, kdy licenční servery aplikace na virtuálních počítačích v testovacím prostředí přijímají jenom konkrétní rozsah IP adres.

Na webu Azure Portal jsme přidali volitelné pole pro uvedení rozsahu adres během vytváření účtu testovacího prostředí. Pokud je rozsah adres zadaný, všechny virtuální počítače v testovacích prostředích pod příslušným účtem se vytvoří v tomto rozsahu adres. Rozsah adres by měl být v notaci CIDR. Při zadávání rozsahu adres je důležité vzít v úvahu počet virtuálních počítačů, které se v příslušných testovacích prostředích mají vytvořit, a uvést rozsah, který tomuto počtu odpovídá. 

Nastavení rozsahu adres je k dispozici také v rámci konfigurace testovacího prostředí pro případ, že byste chtěli rozsah adres změnit až po vytvoření účtu testovacího prostředí. V takovém případě se upravený rozsah adres použije jenom pro nová testovací prostředí vytvořená až po provedení této změny.

Chcete-li dát vědět svůj názor nebo návrh, přejděte na fórum pro vaše názory.

Pokud máte nějaké dotazy, přejděte na Stack Overflow.

Další informace o Azure Lab Services najdete v dokumentaci k této službě.

  • Azure Lab Services
  • Features
  • Services

Související produkty