Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Přepsání hlaviček HTTP pomocí Azure Application Gateway

Datum publikování: 15 dubna, 2019

Nyní se v Azure Application Gateway podporuje přepsání hlaviček HTTP.

Když se pakety požadavků a odpovědí pohybují mezi klientem a back-endovou aplikací, můžete předat, odebrat nebo aktualizovat hlavičky požadavků a odpovědí HTTP. Můžete také přidat podmínky, které zajišťují, že zadané hlavičky se přepíšou jen při splnění těchto podmínek. Přepsání hlaviček pomáhá uskutečnit několik důležitých scénářů, jako je odebrání informace o portu z hlaviček X-Forwarded-For, přidání polí hlavičky souvisejících se zabezpečením jako HSTS/ X-XSS-Protection, odebrání polí hlavičky odpovědi, které můžou prozradit citlivé informace, a podobně.

Další podrobnosti najdete na adrese https://aka.ms/HeaderRewriteInfo.

  • Application Gateway
  • Features

Související produkty