Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Nově je v App Service dostupná regionální integrace virtuální sítě

Datum publikování: 18 března, 2020

Funkce regionální integrace virtuální sítě je aktuálně ve fázi obecné dostupnosti a podporuje odesílání všech odchozích volání do vaší virtuální sítě. Pro veškerý odchozí provoz z vaší webové aplikace využijte funkce, jako jsou skupiny zabezpečení sítě a UDR. Tyto nové změny vám konkrétně umožní:

  • Přistupovat ke koncovým bodům neodpovídajícím RFC1918 prostřednictvím virtuální sítě.
  • Zabezpečit veškerý odchozí provoz, který opouští vaši webovou aplikaci.
  • Vynutit tunelování všech odchozích přenosů do síťového zařízení podle vlastního výběru.

Funkce integrace virtuální sítě vyžadující bránu, která existovala už dřív, se bude dál podporovat. Podporuje integraci s virtuálními sítěmi v jiných oblastech nebo v klasických virtuálních sítích. Tato funkce je teď obecně dostupná ve všech veřejných oblastech a využívá se jenom u aplikací pro Windows. Regionální integrace virtuální sítě pro linuxové aplikace je stále ještě ve verzi Preview.

Pokud chcete regionální integraci virtuální sítě využívat, vaše aplikace musí spadat do plánu služby App Service úrovně Standard, Premium, Premiumv2 nebo Elastic Premium. Tato funkce není relevantní pro prostředí App Service, které už je ve virtuální síti zákazníka. Je určená jenom pro odchozí volání realizovaná vašimi aplikacemi a neumožňuje k nim privátní přístup.

Další informace najdete tady.

Další informace o síťových funkcí služby App Service obecně

Další informace

  • App Service
  • Features

Související produkty