VE VERZI PREVIEW

Oznámení aktualizace verze Preview privátních zón Azure DNS

Aktualizováno: 26 června, 2019

S radostí oznamujeme vydání aktualizace pro privátní zóny Azure DNS (Preview). Privátní zóny Azure DNS (Preview) zajišťují zabezpečený a spolehlivý překlad adres IP pro vaše virtuální sítě v Azure. Aktualizace verze Preview zavádí nové funkce a odstraňuje několik omezení verze Public Preview.

Jaké novinky přináší aktualizace verze Preview?

Nový model prostředků a rozhraní API

Aktualizace verze Preview pro privátní zóny Azure DNS zavádí nový model prostředků (REST API). Tento model prostředků přináší následující změny:

  • Privátní zóny Azure DNS už nebudou určitým typem stávajícího veřejného prostředku dnszones, ale odteď budou nezávislým prostředkem ARM nejvyšší úrovně označovaným jako privateDnsZones.
  • Prostředek privateDnsZones nebude mít vlastnosti virtuální sítě registrationVirtualNetwork a resolutionVirtualNetwork. Virtuální sítě se budou propojovat s prostředkem privateDnsZones vytvořením dílčího prostředku virtualNetworkLinks v rámci prostředku privateDnsZones.
  • Pro povolení automatické registrace záznamů DNS pro virtuální počítače stačí ve vlastnostech prostředku virtualNetworkLinks nastavit příznak registrationEnabled na hodnotu true.
  • Pro prostředek privateDnsZones jsme také vydali nové rozhraní příkazového řádku, nový PowerShell a nové sady SDK.

Pokud chcete zobrazit aktualizované pokyny k vytváření privátních zón DNS a jejich propojení s virtuálními sítěmi pomocí nového rozhraní příkazového řádku a PowerShellu, klikněte sem.

Nové prostředí portálu

Nové prostředí portálu pro privátní zóny Azure DNS vám umožní spravovat privátní zóny DNS a s nimi propojené virtuální sítě na webu Azure Portal. Také budete mít možnost zobrazit záznamy automaticky zaregistrovaných prostředků pro virtuální počítače v rámci dané privátní zóny DNS. Pokud chcete začít vytvářet privátní zóny DNS pomocí webu Azure Portal, klikněte sem.

 

PrivateDNSPortal

Poznámka: Vaše stávající privátní zóny DNS se v tomto prostředí nezobrazí, dokud je nemigrujete na nový model prostředků (viz níže). Můžete však vytvořit nové privátní zóny DNS a propojit je s virtuálními sítěmi.

Zvýšené limity

Ve verzi Public Preview platilo několik omezení, mezi která patřil limit počtu virtuálních sítí, které je možné propojit se zónou DNS. Tyto limity se výrazně zvýšily. Nové limity zobrazíte kliknutím sem.

Následující omezení se odstranila

  • K privátním zónám DNS budete moct připojit existující neprázdné virtuální sítě. Omezení, kdy virtuální síť musela být prázdná, už neplatí.
  • K privátní zóně DNS budete moct jako registrační virtuální síť připojit více než jednu virtuální síť.
  • Budete moct vytvářet subdomény a připojovat je ke stejným virtuálním sítím. Pokud jste například vytvořili privátní zónu DNS contoso.com a propojili jste ji s virtuální sítí, budete moct vytvořit subdoménu subdomain.contoso.com a připojit ji ke stejné virtuální síti.

Migrace stávajících zón na nový model prostředků

Již vytvořené privátní zóny DNS budou fungovat i nadále. S těmito zónami však nezískáte výhody zvýšených limitů ani nové funkce. Tyto zóny budou na webu Azure Portal i nadále uvedené společně s veřejnými zónami DNS a v novém prostředí privátních zón DNS se nezobrazí. Stávající privátní zóny DNS důrazně doporučujeme co nejdříve migrovat na nový model prostředků.

Kliknutím sem zobrazíte podrobné pokyny k migraci privátních zón DNS.

 

Referenční informace

Co je Privátní DNS Azure?

Scénáře pro privátní zóny Azure DNS

Privátní DNS Azure – Nejčastější dotazy

  • Azure DNS
  • Features
  • Services

Related Products