VE VERZI PREVIEW

Public Preview: Ověřování Azure AD pro přístup k Souborům Azure pomocí SMB

Datum publikování: 17 října, 2018

Funkce Soubory Azure nabízí plně spravované sdílené složky v cloudu, které jsou přístupné přes standardní protokol SMB. Integrace se službou Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) umožňuje přístup SMB ke sdíleným složkám Azure pomocí přihlašovacích údajů Azure Active Directory (Azure AD) z virtuálních počítačů s Windows připojených k doméně AD DS. Funkce Soubory Azure Files navíc podporuje zachování, dědění a vynucení seznamů ACL souborového systému NTFS Microsoftu u všech složek a souborů ve sdílené složce.

 

Tato verze Public Preview je výsledkem spolupráce mezi týmy funkce Soubory Azure a služby Azure Storage.

 

Další informace najdete v dokumentaci.

  • Azure Files
  • Azure Active Directory Domain Services
  • Features