Přeskočit navigaci

Měsíční kredit Azure pro předplatitele Visual Studia

Experimentování a seznamování se se službami Azure bez rizika

Měsíční kredit Azure pro předplatitele sady Visual Studio je ideální pro experimentování a seznamování se se službami Azure. Po aktivaci této výhody se vytvoří samostatné předplatné Azure s měsíčním kreditem, který se bude obnovovat každý měsíc, dokud budete aktivním předplatitelem sady Visual Studio.

Výhody

Informace pro týmy: Nabízíme možnosti i pro vaše týmové vývojové a testovací úlohy bez ohledu na to, jestli má vaše organizace smlouvu Enterprise.

Nejčastější dotazy

 • Měsíční kredity Azure pro předplatitele Visual Studia se dají využít jenom pro vývoj a testování. Pro produkční úlohy je potřeba použít běžná předplatná Azure, třeba průběžné platby.

 • Ano, pokud vaše organizace používá Azure Active Directory, třeba když používáte Office 365. Další podrobné informace najdete v tématu Časté otázky k používání pracovních účtů.

 • Na předplatná Azure vytvořená s využitím zvýhodnění Předplatná sady Visual Studio se mohou vztahovat omezení, která pro placená předplatná neplatí.

  Těmto předplatným Azure se při vytváření virtuálních počítačů a služeb Azure nemusí zobrazovat některé geografické oblasti jako dostupné. Nemusí být také k dispozici konkrétní typy služeb a mohou být použité nižší výchozí kvóty než u placených předplatných.

 • Měsíční kredit Azure pro předplatitele sady Visual Studio je určený jenom pro vývoj a testování a nevztahuje se na něj žádná finančně jištěná smlouva SLA. Vyhrazujeme si právo pozastavit jakoukoliv instanci (virtuální počítač nebo cloudovou službu) spuštěnou déle než 120 hodin nebo vyhodnocenou jako instance sloužící k produkčním účelům. Vynakládáme veškeré úsilí, aby tato kapacita byla pro předplatitele Visual Studia dostupná, ale neposkytujeme záruku její dostupnosti.

  Měsíční kredit se nevztahuje na nákup následujících služeb:

  • Plány podpory
  • Application Insights
  • Předplatná sady Visual Studio
  • Visual Studio Team Services
  • Centrum aplikací Visual Studio
  • Xamarin University
  • Značkové produkty jiných výrobců
  • Produkty prodávané prostřednictvím webu Visual Studio Marketplace
  • Produkty prodávané jiným způsobem odděleně od Azure (například Microsoft Azure Active Directory Premium)

  Pokud chcete zakoupit tyto služby, musíte odebrat limit útraty a zadat platební kartu pro účely fakturace.

 • Ano. Přečtěte si podrobné informace o limitech útraty.

 • Sdružování kreditů není k dispozici. Tato výhoda je určená k osobnímu použití předplatitelem sady Visual Studio.