Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Měsíční kredity Azure pro předplatitele Visual Studia

Přečtěte si, jak můžete využít měsíční kredity Azure, které jsou součástí vašeho předplatného sady Visual Studio.

Proč si mám své kredity aktivovat?

Jak kredity Azure fungují?

Pokud jste předplatitelem sady Visual Studio, získáte každý měsíc kredity Azure, které můžete použít k prozkoumávání a zkoušení služeb Azure. Když svoje kredity aktivujete, vytvoříte nové předplatné Azure, kde je můžete začít hned používat. Nevyžaduje se platební karta.

Množství kreditů Azure, které obdržíte, závisí na typu předplatného sady Visual Studio, které máte. Když dosáhnete měsíčního limitu vašich kreditů, vaše služby Azure se zastaví, dokud nebudou přidané kredity pro další měsíc, pokud se nerozhodnete zrušit limit útraty upgradem na ceny průběžných plateb.

K čemu se dají využít kredity Azure?

Tady je několik příkladů, jak můžete využít své kredity v Azure. Podívejte se na videa, kurzy a online kurzy, kde se dozvíte, jak vytvořit scénáře, a pak si přečtěte podrobnosti o produktech a cenách, které vám umožní vypočítat kredity potřebné k implementaci jednotlivých scénářů.

Hostování statického webu

Využijte Azure Storage k finančně efektivnímu a škálovatelnému hostování statického webu.

Publikování webu ASP.NET v Azure

Nasaďte svou první webovou aplikaci v ASP.NET na škálovatelnou a samoobslužnou webovou platformu pro hostování webů Azure App Service.

Nasazení kontejnerového webu

Pomocí imagí z Docker Hubu nebo soukromého registru můžete využít výhod automatického škálování, vyrovnávání zatížení a moderních postupů DevOps.

Nasazení webu na virtuální počítač

Přizpůsobte a řiďte všechny aspekty webového serveru pomocí zabezpečeného, kompatibilního a spolehlivého virtuálního počítače s Linuxem nebo Windows.

Integrace vašich dat a služeb s využitím bezserverové architektury

Používejte vysoce spolehlivou výpočetní platformu Azure Functions pro zpracování dat aplikací prostřednictvím bezserverového back-endu pomocí vazeb.

Nasazení webové aplikace v Pythonu

Využijte výhod Azure ke spouštění vašich nejtěžších dotazů v Pythonu v řádu sekund pomocí PostgreSQL.

Kolik kreditu na měsíc získám?

Váš typ předplatného sady Visual Studio určuje měsíční kredity Azure, které obdržíte.

150 USD

Visual Studio Enterprise
(STANDARD)

100 USD

MSDN Platforms

Ještě nejste předplatitelem?

50 USD

Visual Studio Professional
(STANDARD)

Visual Studio Test Professional
(STANDARD)

Co ještě musím vědět?

 • Měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio se dají využít jenom pro individuální vývoj a testování. Pokud chcete spouštět produkční úlohy, budete muset upgradovat na placené předplatné Azure, například ceny průběžných plateb.

 • Pokud vaše organizace používá Azure Active Directory, například pokud používáte Office 365, můžete pro přihlášení použít svůj aktuální pracovní účet. Další podrobné informace najdete v tématu Nejčastější dotazy k používání pracovních účtů.

 • Používání těchto kreditů nic nestojí. Jsou součástí vašeho předplatného sady Visual Studio. Po vyčerpání kreditu, který je přidělený na měsíc, už ho nebudete moct dál používat, dokud se další měsíc neobnoví.

 • Na předplatná Azure vytvořená s využitím zvýhodnění Předplatná sady Visual Studio se mohou vztahovat omezení, která pro placená předplatná neplatí. Některé geografické oblasti nemusí být pro vytváření virtuálních počítačů a služeb Azure k dispozici a některé typy služeb nemusí být dostupné. Může existovat nižší výchozí kvóta než u placených předplatných.

 • Sdružování kreditů není k dispozici. Tato výhoda je určená k osobnímu použití předplatitelem sady Visual Studio.

 • Měsíční kredit Azure pro předplatitele sady Visual Studio je určený jenom pro vývoj a testování a nevztahuje se na něj žádná finančně jištěná smlouva SLA. Vyhrazujeme si právo pozastavit jakoukoliv instanci (virtuální počítač nebo cloudovou službu) spuštěnou déle než 120 hodin nebo vyhodnocenou jako instance sloužící k produkčním účelům. Vynakládáme veškeré úsilí, aby tato kapacita byla pro předplatitele sady Visual Studio dostupná, ale neposkytujeme záruku její dostupnosti.

  Měsíční kredit se nevztahuje na nákup následujících služeb:

  • Plány podpory
  • Application Insights
  • Předplatná sady Visual Studio
  • Azure DevOps
  • Visual Studio App Center
  • Značkové produkty jiných výrobců
  • Produkty prodávané prostřednictvím webu Visual Studio Marketplace
  • Produkty prodávané jiným způsobem odděleně od Azure (například Azure Active Directory Premium)


  Pokud chcete zakoupit tyto služby, bude nutné odebrat limit útraty a zadat platební kartu pro účely fakturace.

Začínáme s Azure bez rizika

Zjistěte, co můžete dělat se svými měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio.