Moderní datový sklad

Vybudujte pro všechna vaše data (strukturovaná, nestrukturovaná i streamovaná) centrum umožňující prosazovat transformativní řešení, jako jsou BI a vytváření sestav, pokročilé analýzy a analýzy v reálném čase. Využijte výkon, flexibilitu a zabezpečení plně spravovaných služeb Azure, jako jsou Azure Synapse Analytics a Azure Databricks, které vám umožní snadno začít.

Zkrácení doby uvedení na trh

Zajistěte si produktivitu se špičkovými moduly SQL Serveru a Apache Sparku a také s plně spravovanými cloudovými službami, které umožňují vytvořit moderní datový sklad během několika minut. Zrychlete integraci dat s využitím více než 30 nativních datových konektorů z Azure Data Factory a díky podpoře špičkových nástrojů pro správu informací od společností Informatica a Talend. Umožněte vašim odborníkům na data, datovým technikům a obchodním analytikům, aby pro velké objemy dat mohli používat nástroje a jazyky podle vlastní volby.

Přečtěte si, jak společnost Rockwell Automation zkrátila dobu vývoje o 80 procent a zajistila si rychlejší uvedení na trh, snížení nákladů a zlepšení odezvy zákazníků.

Zvolte řešení na základě vašich konkrétních potřeb

Cloudové řešení nebo hybridní možnost založená na vašich obchodních požadavcích vám umožní snadno začít. Jenom Microsoft vám umožňuje trvale využívat výhod výkonu, oblíbeného prostředí a zabezpečení SQL Serveru, a to v rámci privátního cloudu nebo spravované služby v architektuře MPP v Azure. Hybridní prostředí pro integraci dat umožňuje snižovat náklady a omezovat složitou správu stávajících datových transformací. Využijte možnost zajistit konzistentní uživatelské prostředí se společnou identitou napříč místními službami a Azure.

Projděte si postup, kterým společnost Carnival Maritime vytvořila hybridní řešení pro predikci spotřeby vody na palubě a které ročně ušetří $200000 na každou loď.

Získáte přehled o všech datech

Využijte výhody flexibility při sestavování a nasazování modelů strojového učení v místním prostředí i v cloudu. Podpora těch nejlepších od Microsoftu a opensourcové inovace vám umožní využívat nástroje pro datové vědy podle vaší volby. Bohatá integrace s Power BI a dalšími špičkovými nástroji pro business intelligence a vizualizace, jako jsou Tableau, Qlik, MicroStrategy a Alteryx, vám umožní snadno distribuovat přehledy napříč vaší organizací.

Zjistěte, jakým způsobem ASOS poskytuje 13 milionů individuálních prostředí s až 33 objednávkami za sekundu.

Získáte jistotu a klid

Integrované funkce zabezpečení zahrnují transparentní šifrování dat, audity, detekci hrozeb, integraci Azure Active Directory a koncové body Azure Virtual Network. Služby Azure splňují požadavky více než 50 oborových a geografických certifikací a jsou globálně dostupné napříč 42 oblastmi. Můžete tak mít data tam, kde jsou vaši uživatelé. A konečně pro získání jistoty a klidu Microsoft nabízí finančně zajištěné smlouvy SLA.

Přečtěte si, proč GE Healthcare doručuje svoje základní řešení s využitím datových služeb Azure.

Moderní datový sklad nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Architektury řešení

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily, and to get insights through analytical dashboards, operational reports, or advanced analytics for all your users.12345
 1. Přehled
 2. Tok

Moderní datový sklad

Přehled

Moderní datové sklady umožňují snadno spojit všechna vaše data v libovolném měřítku a prostřednictvím analytických řídicích panelů, provozních sestav nebo rozšířených analýz získat přehledné informace pro všechny vaše uživatele.

Tok

 1. 1 Pomocí Azure Data Factory zkombinujete všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.
 2. 2 Data ve službě Azure Blob Storage můžete využít k zajištění škálovatelných analýz s využitím Azure Databricks. Výsledkem budou vyčištěná a transformovaná data.
 3. 3 Vyčištěná a transformovaná data je možné přesunout do Azure Synapse Analytics, zkombinovat se stávajícími strukturovanými daty a vytvořit tak jedno centrum pro všechna vaše data. Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 4. 4 Nad službou Azure Data Warehouse můžete vytvářet provozní sestavy a analytické řídicí panely, odvozovat z dat přehledné informace a využívat Azure Analysis Services k obsluze tisíců koncových uživatelů.
 5. 5 Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.
Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234567
 1. Přehled
 2. Tok

Pokročilé analýzy velkých objemů dat

Přehled

Transformujte vaše data na užitečné přehledy s využitím nejlepších nástrojů strojového učení ve své třídě. Tato architektura umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku a vytvářet a nasazovat vlastní modely strojového učení ve velkém.

Tok

 1. 1 Pomocí Azure Data Factory spojíte dohromady všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.
 2. 2 Využijte službu Azure Databricks k čištění a transformaci nestrukturovaných datových sad a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.
 3. 3 Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.
 4. 4 Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 5. 5 Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.
 6. 6 Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.
 7. 7 Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím webových a mobilních aplikací.
Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12345678
 1. Přehled
 2. Tok

Analýzy v reálném čase

Přehled

Snadno získáte přehledy ze živých streamovaných dat. Můžete průběžně zachycovat data z libovolného zařízení IoT nebo protokoly z navštívených webových stránek a zpracovávat je téměř v reálném čase.

Tok

 1. 1 S využitím clusteru Apache Kafka ve službě Azure HDInsight můžete pro aplikace snadno ingestovat data živého streamování.
 2. 2 Využijte možnost spojit pomocí Azure Data Factory všechna vaše strukturovaná data do služby Azure Blob Storage.
 3. 3 Využijte výhod služby Azure Databricks k čištění, transformaci a analýze streamovaných dat a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.
 4. 4 Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.
 5. 5 Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure Synapse Analytics můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 6. 6 Tvorba analytických řídicích panelů a integrovaných sestav nad službou Azure Data Warehouse umožňuje sdílet přehledy v rámci vaši organizace a využívat Azure Analysis Services k poskytování těchto dat tisícům uživatelů.
 7. 7 Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks a Azure HDInsight k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.
 8. 8 Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím aplikací v reálném čase.
Cloud scale analytics with Discovery HubUse Discovery Hub to define a data estate using a graphical user interface, with definitions stored in a metadata repository. Code for building the data estate is generated automatically while remaining fully customizable. The resulting modern data warehouse is ready to support cloud scale analytics and AI.