Přeskočit navigaci

Blockchain

Vytvářejte inteligentnější a efektivnější dodavatelské řetězce, omezte podvody, zrychlete ověřování transakcí a vytvářejte nové převratné obchodní modely s využitím služeb Azure postavených na blockchainových řešeních.

Digitalizace vztahů důvěryhodnosti pomocí blockchainových řešení Azure

Využijte možnost zjednodušit si složité procesy pro sladění sporných dat a nesrovnalostí v rámci auditu a dodržování legislativních předpisů. Snižte si náklady na řešení sporů pomocí blockchainových řešení, která umožňují digitalizovat vztah důvěryhodnosti v rámci obchodních procesů s více stranami. Azure nabízí výběr špičkových řešení od společnosti Microsoft a partnerů pro potřeby zajištění digitálních vztahů důvěryhodnosti s využitím blockchainové technologie.

Vyberte si z více blockchainových řešení a najděte to, které je vhodné pro vaše případy použití a obchodní potřeby. Využijte možnost vytvořit plně spravovanou blockchainovou službu, uchovávat data v datovém úložišti odolném proti neoprávněné manipulaci nebo doplnit detekci neoprávněné manipulace do Azure SQL Database. Azure nabízí několik řešení pro vaše úlohy.

Stavte na blockchainových platformách, kterým můžete důvěřovat. Ať už to bude špičková blockchainová technologie Quorum od našich partnerů ze společnosti ConsenSys, nebo důkladné hardwarové zabezpečení RoT (Root of Trust) poskytované službou Azure Confidential Ledger. Inovace Microsoftu vám poskytnou potřebný vztah důvěryhodnosti.

Bezproblémové převedení zkušebního konceptu do produkční fáze díky integraci blockchainového řešení se službami Azure, které již používáte. Přidejte detekci neoprávněné manipulace na bázi blockchainu s hlavní knihou Azure SQL Database. Pomozte zabezpečit a kontrolovat vaše data díky síle důvěrného výpočetního hardwaru Azure s důvěrnou knihou Azure.

Architektury blockchainových řešení Azure

V těchto ilustrovaných scénářích architektury zjistíte, jakým způsobem technologie blockchainu, včetně sítí Ethereum, pomáhá zajistit zabezpečení dat a digitalizaci pracovních postupů.

Sledování a trasování dodavatelského řetězce

Běžným způsobem využití blockchainu je monitorování prostředku s podporou IoT v rámci dodavatelského řetězce, například při přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako jsou potraviny nebo léčiva, kdy je v průběhu celého procesu nutné splňovat určitá pravidla dodržování předpisů.

Decentralizované vztahy důvěryhodnosti mezi bankami

Finanční instituce používají blockchain ke sdílení informací bez nutnosti centralizované databáze, což zvyšuje zabezpečení, důvěryhodnost i efektivitu.

Nejčastější dotazy

  • Blockchainová technologie umožňuje organizacím zjednodušit sdílené pracovní aktivity, jako jsou dodavatelské řetězce, a to díky vyměňování a sledování prostředků a transakcí v rámci sdíleného registru.

    V rámci podnikového využití jsou blockchainové sítě často distribuované mezi skupinou partnerů (označovanou jako konsorcium) a všichni partneři tak mohou v reálném čase sledovat každou transakci, která se objeví. Každý partner také může zamítnout nesprávné transakce před tím, než se zapíší do registru, což zjednodušuje auditování a výrazně snižuje riziko podvodu.

  • Blockchain je transparentní a ověřitelný systém. Blockchain jako sdílený a zabezpečený registr transakcí distribuovaný v rámci sítě počítačů omezuje plýtvání, snižuje riziko podvodů a umožňuje vytváření nových zdrojů příjmů.
  • Azure Confidential Ledger je distribuovaný registr, což znamená, že obchodní logika není řízená centrálně. Confidential Ledger využívá možnosti důvěrných výpočetních operací Azure a běží výhradně na hardwarově zabezpečených enklávách. Službu Azure Confidential Ledger volte pro úložiště dat odolná proti neoprávněné manipulaci ve scénářích, kdy kritické záznamy metadat nesmí být změněny, a to i na dobu neurčitou pro účely dodržování legislativních předpisů a archivace.
  • Registr Azure SQL Database zavádí kryptografické ověřování obchodních procesů s více stranami v rámci důvěryhodného centralizovaného systému a analyzuje data v rámci stávajících blockchainových sítí. Registr SQL Database volte jako alternativu k blockchainu pro stávající data SQL. Můžete tak eliminovat náklady, omezit složitost a snížit nároky na výkon decentralizované sítě.
  • Quorum Blockchain Service od společnosti ConsenSys je spravovaná blockchainová služba, která poskytuje infrastrukturu potřebnou k vytvoření blockchainového konsorcia. Tato služba využívá opensourcový protokol Quorum pro zajištění flexibilní, decentralizované a konfigurovatelné sítě. Službu Quorum Blockchain Service si zvolte, pokud migrujete ze služby Azure Blockchain Service nebo potřebujete implementovat plnohodnotnou distribuovanou blockchainovou síť.
  • Azure Blockchain Service byla 10. září 2021 vyřazena z provozu. Zákazníkům doporučujeme jako přímou náhradu používat službu Quorum Blockchain Service od společnosti ConsenSys, která nabízí rozšířené funkce a flexibilnější možnosti nasazení pro spravované blockchainové sítě.

Začněte využívat Azure Confidential Ledger ve verzi Preview

Doplňte do svého nasazení v Azure úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci a s podporou šifrování.

Doplňte funkce registru do Azure SQL

Seznamte se blíž s tím, jak můžete pomocí registru Azure SQL Database doplnit databáze o možnosti poskytování důkazů o neoprávněné manipulaci.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.