Blockchain

Vytvářejte inteligentnější a efektivnější dodavatelské řetězce, omezte podvody, zrychlete ověřování transakcí a vytvářejte nové převratné obchodní modely s využitím blockchainových služeb Azure.

Začínáme

Dosažení úspěchu s blockchainem s využitím prověřeného třístupňového přístupu Azure

Zjednodušte a zrychlete vedení záznamů a ověřování mezi partnery v rámci celého pracovního postupu díky okamžitému sdílení dat a logiky v neměnné sdílené síti. Implementujte třístupňový přístup Azure k blockchainu, který vám umožní vytvořit vlastní síť konsorcia, zjednodušit řízení a správu a integrovat vaše blockchainové řešení se systémy a nástroji, které již používáte.

Vybudujte základy své blockchainové aplikace tím, že nasadíte vlastní síť konsorcia, nasadíte registr, pozvete členy a nastavíte oprávnění:

 • Azure Blockchain ServicePREVIEW umožňuje nakonfigurovat, nasadit a spravovat vlastní aplikaci s využitím předem nakonfigurovaných sítí a spravované infrastruktury.

Digitalizujte obchodní pracovní postupy vašeho konsorcia s využitím inteligentních kontraktů, které vám pomůžou zajistit neměnnost sdílených dat:

 • K vytváření a kompilaci inteligentních kontraktů před jejich nasazením pomocí služby Azure Blockchain Service můžete využít intuitivní uživatelské rozhraní v rozšíření Azure Blockchain pro VS Code.
 • Se zjednodušením správy verzí a aktualizací vám pomůže Azure DevOps.
 • Azure Blockchain Workbench vám umožní rychle iterovat a ověřovat scénáře blockchainu pomocí integrovaných připojení k Azure a nástrojů, které už důvěrně znáte.

Po nastavení infrastruktury a inteligentních kontraktů je posledním krokem vytvoření aplikace a její rozšíření tak, aby fungovala s nástroji, které se ve firmě již používají:

 • Propojte své zdroje, přenášejte data do a z registru a publikujte výsledky inteligentních kontraktů do databází a aplikací s využitím služby Azure Blockchain Service. Případně, pokud s vytvářením blockchainových aplikací teprve začínáte, můžete použít šablonu Azure Blockchain Workbench.
 • Propojte a integrujte svou blockchainovou aplikaci se stávajícími aplikacemi a databázemi s využitím sady Azure Blockchain Development Kit.

Architektury blockchainových řešení Azure

V těchto ilustrovaných scénářích architektury zjistíte, jakým způsobem technologie blockchainu, včetně sítí Ethereum, zajišťuje zabezpečení dat a digitalizaci pracovních postupů.

Aplicación del flujo de trabajo de cadena de bloquesLas empresas usan la cadena de bloques para digitalizar los flujos de trabajo que comparten con otras organizaciones, como el desplazamiento de los recursos físicos entre las cadenas de suministro. La anatomía de las aplicaciones de cadena de bloques es similar en todos los casos de uso. Aquí, usamos el servicio Azure Blockchain como la red de cadena de bloques administrada fundamental y compilamos una aplicación para el consorcio que puede ingerir señales de las interfaces de usuario pertinentes y comunicar los datos del libro de contabilidad a las aplicaciones en uso en todo el consorcio.11234456

Aplikace s blockchainovými pracovními postupy

Přehled

Firmy využívají blockchainy k digitalizaci pracovních postupů, které sdílejí s ostatními organizacemi, jako je například přesun fyzických aktiv napříč dodavatelskými řetězci. Anatomie blockchainových aplikací je u všech případů použití podobná. V tomto případě využíváme službu Azure Blockchain jako základní spravovanou blockchainovou síť a pro konsorcium vytváříme aplikaci, která ingestuje signály z relevantních uživatelských rozhraní a předává data registru do spotřebitelských aplikací napříč celým konsorciem.

Tok

 1. 1 Relevantní aplikace, zařízení a zdroje dat odesílají události nebo data zprostředkovateli zpráv (Azure Service Bus).
 2. 2 Spotřebitelská aplikace logiky technologie distribuovaného registru načítá data ze služby Service Bus a odesílá je do Transaction Builderu, který sestavuje a podepisuje transakce.
 3. 3 Podepsané transakce se prostřednictvím konektoru aplikace logiky pro konkrétní registr směrují do služby Azure Blockchain (plně spravovaná síť konsorcia Ethereum).
 4. 4 Správce dat blockchainu zachytává data bloků a transakcí z nakonfigurovaných transakčních uzlů, dekóduje události a vlastnosti a následně odesílá data do nakonfigurovaných cílů.
 5. 5 Zprostředkovatel zpráv odesílá data registru do spotřebitelských obchodních aplikací a databáze mimo blockchain.
 6. 6 Informace se analyzují a vizualizují pomocí nástrojů, jako je Power BI, a to připojením k databázi mimo blockchain.
Supply chain track and traceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678

Sledování a trasování dodavatelského řetězce

Přehled

Běžným způsobem využití blockchainu je monitorování aktiva během průchodu dodavatelským řetězcem s více účastníky, a to s podporou IoT. Dobrým příkladem tohoto způsobu využití je doprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, například potravin nebo léků, chladírenskými a mrazicími vozy. V průběhu celého procesu přepravy je potřeba dodržovat určitá pravidla dodržování předpisů. V tomto scénáři iniciující protistrana (například prodejce) určí smluvní podmínky, jako je požadovaná vlhkost a teplotní rozsah, které musí jednotlivé články dodavatelského řetězce dodržovat. Pokud zařízení v libovolném okamžiku naměří teplotu nebo vlhkost mimo stanovený rozsah, jako indikace nedodržení předpisů se aktualizuje stav chytrého kontraktu. Do blockchainu se zaznamená transakce a aktivují se následné nápravné události.

Tok

 1. 1 Zařízení IoT komunikují s IoT Hubem. IoT Hub má nakonfigurovanou trasu, která odešle specifické zprávy přidružené službě Service Bus. Tato zpráva je stále v nativním formátu a musí se převést fo formátu, který používá Azure Blockchain Workbench. Tuto transformaci provede aplikace logiky Azure. Aktivuje se, když se do služby Service Bus přidružené k IoT Hubu přidá nová zpráva. Potom tuto zprávu transformuje a doručí do služby Service Bus, která se používá k odesílání zpráv do Azure Blockchain Workbenche. První služba slouží pro IoT Hub jako „pošta k odeslání“ a druhá slouží jako „doručená pošta“ pro Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 DLT Consumer načítá data ze zprostředkovatele zpráv (Service Bus) a odesílá data do Transaction Builderu (podepisující).
 3. 3 Transaction Builder sestaví a podepíše transakci.
 4. 4 Podepsaná transakce se směruje do blockchainu (privátní síť konsorcia Ethereum).
 5. 5 DLT Watcher získá potvrzení závazku transakce k blockchainu a odešle potvrzení zprostředkovateli zpráv (Service Bus).
 6. 6 Databázoví spotřebitelé odešlou potvrzené blockchainové transakce do databází mimo chain (Azure SQL Database).
 7. 7 Informace se analyzují a vizualizují pomocí nástrojů, jako je Power BI, a to připojením k databázi mimo chain (Azure SQL Database).
 8. 8 Události z registru se doručí do služeb Event Grid a Service Bus, aby je mohli využít následní spotřebitelé. Příkladem „následných spotřebitelů“ jsou aplikace logiky, funkce nebo jiný kód, který je navržený tak, aby se na základě událostí provedla nějaká akce. Například funkce Azure Function může přijmout událost a umístit ji do úložiště dat, jako je SQL Server.

Aktuální novinky a zdroje informací o blockchainu Azure

Azure Blockchain nabízí zákazníkům úžasné možnosti

GE Aviation

GE Aviation používá blockchain ke zjednodušení sledování částí letadel z továrny až do provozu.

Starbucks

Starbucks využívá Azure k podpoře malých zemědělců a sledování jejich produktů od zrnka až k baristovi.

Insurwave

Insurwave využívá běžné distribuované registry ke snížení rizika a vystavení pro pojištěné klienty, zprostředkovatele, pojišťovatele a třetí strany.

Buhler

Bühler využívá technologii blockchainu ke sledování cesty plodin z farmy až na stůl a každý den zajišťuje zdravé a bezpečné potraviny pro dvě miliardy lidí.

Singapore Airlines

Singapore Airlines využívá Azure k převodu leteckých mil zákazníků na blockchainové tokeny, za které je možné nakupovat v síti maloobchodních partnerů.

Webjet

Webjet využívá Azure z zajištění podpory pro Rezchain, službu k odsouhlasení plateb pro online cestovní trh.

3M

3M používá Azure Blockchain k zavedení nového přístupu „obchodní značka jako služba“, který pomáhá zabezpečit dodavatelské řetězce.

Nasdaq

Nasdaq přináší technologii blockchainu na kapitálové trhy, kde pomáhá spravovat doručování transakcí, platby a vypořádání mezi různými blockchainy a platebními mechanismy

Xbox

Microsoft využívá blockchainová řešení k výpočtu vyúčtování licenčních poplatků pro vydavatele her na Xbox v řádu hodin místo měsíců.

Nejčastější dotazy

 • Blockchain je technologie vedení záznamů a vynucování kontraktů založená na komplexní kryptografii. Umožňuje organizacím zjednodušit sdílené pracovní aktivity, jako jsou dodavatelské řetězce, díky vyměňování a sledování prostředků a transakcí v rámci sdíleného registru (označovaného také jako technologie distribuovaného registru neboli DLT).

  Blockchainové sítě jsou distribuované mezi všemi partnerskými počítači (označovanými jako síť konsorcia) a všichni partneři tak můžou v reálném čase sledovat každou transakci, která se v síti objeví. Každý partner má možnost zamítnout nesprávné transakce před tím, než se zapíší do registru, což zjednodušuje auditování a výrazně snižuje riziko podvodu.

  Kromě aplikací dodavatelských řetězců a sdílených pracovních aktivit vývojáři podporují vznik nových zdrojů příjmů díky vytváření produktů a služeb založených na blockchainu.

 • Blok je shluk dat v rámci blockchainu, který má jedinečný identifikátor i historii. Bloky uchovávají informace o transakcích, jako jsou datum a čas nebo částka v dolarech, a také digitální podpis (obdoba uživatelského jména) příjemců transakcí.

 • Existují tři hlavní typy blockchainu: veřejný, privátní a blockchain konsorcia.

  • Veřejný blockchain je zcela decentralizovaný a v rámci sítě nefunguje žádná ústřední autorita. Všechny transakce v blockchainu jsou viditelné pro všechny uzly v rámci sítě.
  • Privátní blockchain vlastní jednotlivec a uzly pro přístup k síti vyžadují oprávnění.
  • Blockchain konsorcia je privátní blockchain s distribuovanou autoritou, která jedná v nejlepším zájmu sítě.
 • Blockchain je transparentní a ověřitelný systém. Jako sdílený a zabezpečený registr transakcí distribuovaný v rámci sítě počítačů blockchain omezuje plýtvání, snižuje riziko podvodu a umožňuje vytváření nových zdrojů příjmů.

 • Azure Blockchain Service k zajištění zabezpečení a dostupnosti vašich dat využívá několik funkcí Azure. Zabezpečení dat zajišťuje izolace, šifrování a ověřování. Díky decentralizaci a neměnnosti je blockchain velmi bezpečný.

Začínáme používat Azure Blockchain Service

Využijte možnost nasazovat plně spravované blockchainové sítě několika kliknutími a řídit je ve velkém měřítku s využitím správy konsorcií bez kódu.

Sledujte Block Talk

Podívejte se na ukázky a držte krok s nejnovějšími technologiemi blockchainu v sérii Block Talk na webu Channel 9.

Procházení Azure Marketplace

Projděte si desítky blockchainových řešení připravených k použití od Microsoftu a partnerů.