Blockchain

Vývoj, testování a nasazení zabezpečených blockchainových aplikací

Co je blockchain?

Blockchain je transparentní systém s možností ověření, který mění způsob, jakým přistupujeme k výměně hodnot a prostředků, vynucování smluv a sdílení dat. Tato technologie představuje sdílenou a zabezpečenou účetní knihu transakcí, která je distribuovaná v síti počítačů, místo aby byla u jediného poskytovatele. Podniky používají blockchain jako obecnou datovou vrstvu, která umožňuje novou třídu aplikací. Nyní lze obchodní procesy a data sdílet mezi více organizacemi, což snižuje plýtvání, redukuje nebezpečí zneužití a vytváří nové toky příjmů.

Jak blockchain urychlí obchodní výkon a podpoří chytrou ekonomiku

„Při plné automatizaci může blockchain vynucovat konzistenci v provádění, pomáhat při řešení sporů, zvyšovat zodpovědnost a poskytovat úplnou transparentnost, což poskytuje informace pro lepší obchodní rozhodnutí.“

Přečtěte si k tomu víc

Co podniky dělají s blockchainem?

Zjistěte, jak blockchain transformuje odvětví finančních služeb

Prozkoumejte, jak se blockchain nasazuje v bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti kapitálových trhů. Podívejte se, jak blockchain pomáhá institucím poskytujícím finanční služby eliminovat prostředníky, efektivněji spolupracovat a vytvářet nové převratné obchodní modely.

Objevte, jak může blockchain vytvářet chytřejší a efektivnější dodavatelské řetězce

Přečtěte si, jak blockchain pomáhá řešit spory rychle a transparentně. Objevte, jak blockchain zpřehledňuje podnikový dodavatelský řetězec udržováním jediného pohledu v reálném čase, který je konzistentní pro všechny.

Seznamte se s tím, jak blockchain mění digitální identity a výměnu dat

Digitální identita je vše, co definuje osobu v digitálním světě. Lidé chtějí mít větší kontrolu nad daty, která sdílejí, a nad tím, jak dlouho mohou společnosti tyto údaje držet. Podívejte se, jak firmy využívají blockchain k tomu, aby uživatelům poskytly autonomii nad jejich osobními daty.

Proč používat blockchain v Azure?

Zjednodušení vývoje

Zkraťte čas potřebný pro vývoj a vyzkoušejte si modulární, předkonfigurované sítě a infrastrukturu.

Rychlé zprovoznění

Rychle iterujte a ověřujte scénáře blockchainu pomocí integrovaných připojení k Azure a nástrojů, které už důvěrně znáte.

Inovujte bez obav

Udržujte data zabezpečená a škálujte podle potřeby, a to na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné cloudové platformě.

Blockchain v Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Převratné blockchainové pojišťovací řešení v Microsoft Azure

Přečíst případovou studii

Insurwave

Webjet používá Azure jako základ pro Rezchain, službu k odsouhlasení plateb pro online cestovní trh

Přečíst případovou studii

Webjet

Microsoft využívá blockchainy k zajištění rychlejšího doručování oznámení o licenčních poplatcích vydavatelům her na Xboxu, a to s vynaložením výrazně menšího úsilí

Přečíst případovou studii

Xbox

Společnost Bühler bude s využitím technologie blockchainu sledovat cestu plodin z farmy až na stůl

Přečíst případovou studii

Buhler

Centrální banka Monetary Authority of Singapore používá blockchainy v Azure ke clearingu a vyrovnávání cenných papírů

Přečíst případovou studii

Project Ubin

Interswitch používá Azure Blockchain Workbench při budování bohatší Afriky

Přečíst případovou studii

Interswitch

3M používá Azure Blockchain k zavedení nového přístupu „obchodní značka jako služba“, který pomáhá zabezpečit dodavatelský řetězec

Přečíst případovou studii

3M

Nasdaq přináší blockchain na kapitálové trhy s využitím Microsoft Azure

Přečíst případovou studii

Nasdaq

Architektury řešení

Sledování a trasování dodavatelského řetězceNaučte se využívat Azure Blockchain Workbench. Podrobný vývojový diagram vám umožní sestavit aplikaci sledování aktiv pro dodavatelský řetězec.12345678
  1. Přehled
  2. Tok

Sledování a trasování dodavatelského řetězce

Přehled

Běžným způsobem využití blockchainu je monitorování aktiva během průchodu dodavatelským řetězcem s více účastníky, a to s podporou IoT. Dobrým příkladem tohoto způsobu využití je doprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, například potravin nebo léků, chladírenskými a mrazicími vozy. V průběhu celého procesu přepravy je potřeba dodržovat určitá pravidla dodržování předpisů. V tomto scénáři iniciující protistrana (například prodejce) určí smluvní podmínky, jako je požadovaná vlhkost a teplotní rozsah, které musí jednotlivé články dodavatelského řetězce dodržovat. Pokud zařízení v libovolném okamžiku naměří teplotu nebo vlhkost mimo stanovený rozsah, jako indikace nedodržení předpisů se aktualizuje stav chytrého kontraktu. Do blockchainu se zaznamená transakce a aktivují se následné nápravné události.

Tok

  1. 1 Zařízení IoT komunikují s IoT Hubem. IoT Hub má nakonfigurovanou trasu, která odešle specifické zprávy přidružené službě Service Bus. Tato zpráva je stále v nativním formátu a musí se převést fo formátu, který používá Azure Blockchain Workbench. Tuto transformaci provede aplikace logiky Azure. Aktivuje se, když se do služby Service Bus přidružené k IoT Hubu přidá nová zpráva. Potom tuto zprávu transformuje a doručí do služby Service Bus, která se používá k odesílání zpráv do Azure Blockchain Workbenche. První služba slouží pro IoT Hub jako „pošta k odeslání“ a druhá slouží jako „doručená pošta“ pro Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 DLT Consumer načítá data ze zprostředkovatele zpráv (Service Bus) a odesílá data do Transaction Builderu (podepisující).
  3. 3 Transaction Builder sestaví a podepíše transakci.
  4. 4 Podepsaná transakce se směruje do blockchainu (privátní síť konsorcia Ethereum).
  5. 5 DLT Watcher získá potvrzení závazku transakce k blockchainu a odešle potvrzení zprostředkovateli zpráv (Service Bus).
  6. 6 Databázoví spotřebitelé odešlou potvrzené blockchainové transakce do databází mimo chain (Azure SQL Database).
  7. 7 Informace se analyzují a vizualizují pomocí nástrojů, jako je Power BI, a to připojením k databázi mimo chain (Azure SQL Database).
  8. 8 Události z registru se doručí do služeb Event Grid a Service Bus, aby je mohli využít následní spotřebitelé. Příkladem „následných spotřebitelů“ jsou aplikace logiky, funkce nebo jiný kód, který je navržený tak, aby se na základě událostí provedla nějaká akce. Například funkce Azure Function může přijmout událost a umístit ji do úložiště dat, jako je SQL Server.

Vrhněte se na svůj blockchainový projekt v Azure

Nejnovější informace najdete na blogu Azure

Rapidly develop blockchain solutions, but avoid the complexities

After first emerging as the basis for the Bitcoin protocol, blockchain has since gained momentum as a way to digitize business processes that extend beyond the boundaries of a single organization. While digital currencies use the shared ledger to track transactions and balances, enterprises are coming together to use the ledger in a different way.

Principal Manufacturing Industry Lead, Azure Industry Experiences Team

Improved developer experience for Azure Blockchain development kit

As digital transformation expands beyond the walls of one company and into processes shared across organizations, businesses are looking to blockchain as a way to share workflow data and logic.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

Azure Blockchain Workbench 1.7.0 integration with Azure Blockchain Service

We’re excited to share the release of Microsoft Azure Blockchain Workbench 1.7.0, which along with our new Azure Blockchain Service, can further enhance your blockchain development and projects.

Program Manager II, Microsoft Azure

Související řešení

Internet věcí

Internet věcí

Podpořte digitální transformaci, shromažďujte dříve nedostupná data a získejte nové informace z propojených zařízení, prostředků a senzorů.

Velké objemy dat a analýza

Maximálně kvalifikované rozhodování díky analýze všech potřebných dat v reálném čase

Architektura bez serveru

Architektura bez serveru

Rychlejší sestavování aplikací se zaměřením na inovace, a nikoli správu infrastruktury