Přeskočit navigaci

Blockchain

Vývoj, testování a nasazení zabezpečených blockchainových aplikací

Začínáme se službou Azure Blockchain Workbench

Co je blockchain?

Blockchain je transparentní systém s možností ověření, který mění způsob, jakým přistupujeme k výměně hodnot a prostředků, vynucování smluv a sdílení dat. Tato technologie představuje sdílenou a zabezpečenou účetní knihu transakcí, která je distribuovaná v síti počítačů, místo aby byla u jediného poskytovatele. Podniky používají blockchain jako obecnou datovou vrstvu, která umožňuje novou třídu aplikací. Nyní lze obchodní procesy a data sdílet mezi více organizacemi, což snižuje plýtvání, redukuje nebezpečí zneužití a vytváří nové toky příjmů.

Jak blockchain urychlí obchodní výkon a podpoří chytrou ekonomiku

„Při plné automatizaci může blockchain vynucovat konzistenci v provádění, pomáhat při řešení sporů, zvyšovat zodpovědnost a poskytovat úplnou transparentnost, což poskytuje informace pro lepší obchodní rozhodnutí.“

Přečtěte si k tomu víc

Co podniky dělají s blockchainem?

Zjistěte, jak blockchain transformuje odvětví finančních služeb

Prozkoumejte, jak se blockchain nasazuje v bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti kapitálových trhů. Podívejte se, jak blockchain pomáhá institucím poskytujícím finanční služby eliminovat prostředníky, efektivněji spolupracovat a vytvářet nové převratné obchodní modely.

Objevte, jak může blockchain vytvářet chytřejší a efektivnější dodavatelské řetězce

Přečtěte si, jak blockchain pomáhá řešit spory rychle a transparentně. Objevte, jak blockchain zpřehledňuje podnikový dodavatelský řetězec udržováním jediného pohledu v reálném čase, který je konzistentní pro všechny.

Proč používat blockchain v Azure?

Zjednodušení vývoje

Zkraťte čas potřebný pro vývoj a vyzkoušejte si modulární, předkonfigurované sítě a infrastrukturu.

Rychlé zprovoznění

Rychle iterujte a ověřujte scénáře blockchainu pomocí integrovaných připojení k Azure a nástrojů, které už důvěrně znáte.

Inovujte bez obav

Udržujte data zabezpečená a škálujte podle potřeby, a to na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné cloudové platformě.

Blockchain v Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Převratné blockchainové pojišťovací řešení v Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, Director, Insurance, EY

Webjet používá Azure jako základ pro Rezchain, službu k odsouhlasení plateb pro online cestovní trh

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, ředitel korporátního vývoje

Microsoft využívá blockchainy k zajištění rychlejšího doručování oznámení o licenčních poplatcích vydavatelům her na Xboxu, a to s vynaložením výrazně menšího úsilím

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, hlavní manažer programu, blokchainový technický tým Azure, Microsoft

Solution architectures

Sledování a trasování dodavatelského řetězce

Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
  1. Přehled
  2. Tok

Běžným způsobem využití blockchainu je monitorování aktiva během průchodu dodavatelským řetězcem s více účastníky, a to s podporou IoT. Dobrým příkladem tohoto způsobu využití je doprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, například potravin nebo léků, chladírenskými a mrazicími vozy. V průběhu celého procesu přepravy je potřeba dodržovat určitá pravidla dodržování předpisů. V tomto scénáři iniciující protistrana (například prodejce) určí smluvní podmínky, jako je požadovaná vlhkost a teplotní rozsah, které musí jednotlivé články dodavatelského řetězce dodržovat. Pokud zařízení v libovolném okamžiku naměří teplotu nebo vlhkost mimo stanovený rozsah, jako indikace nedodržení předpisů se aktualizuje stav chytrého kontraktu. Do blockchainu se zaznamená transakce a aktivují se následné nápravné události.

  1. 1 Zařízení IoT odesílají telemetrické záznamy nebo události zprostředkovateli zpráv (Service Bus).
  2. 2 DLT Consumer načítá data ze zprostředkovatele zpráv (Service Bus) a odesílá do Transaction Builderu.
  3. 3 Transaction Builder sestaví a podepíše transakci.
  4. 4 Podepsaná transakce se směruje do blockchainu (privátní síť konsorcia Ethereum).
  5. 5 DLT Watcher získá potvrzení závazku transakce k blockchainu a odešle potvrzení zprostředkovateli zpráv (Service Bus).
  6. 6 Databázoví spotřebitelé odešlou potvrzené blockchainové transakce do databází mimo chain (Azure SQL Database).
  7. 7 Informace se analyzují a vizualizují pomocí nástrojů, jako je Power BI, a to připojením k databázi mimo chain (Azure SQL Database).
  8. 8 Pro následné spotřebitele (Event Grid) se provede integrace obchodních procesů (jako jsou události nebo CRM) se zprostředkovatelem zpráv.

Vrhněte se na svůj blockchainový projekt v Azure

Nejnovější informace najdete na blogu Azure

Building with blockchain on Azure

Today my team is in Orlando, meeting with technical and business decision makers interested in how Blockchain can transform the way they do business and wondering just how to get started with Blockchain on Azure.

General Manager, Microsoft Azure

Multi-member consortium support with Azure Blockchain Workbench 1.3.0

Continuing our monthly release cadence for Azure Blockchain Workbench, we’re excited to announce the availability of version 1.3.0. You can either deploy a new instance of Workbench through the Azure…

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Ethereum Proof-of-Authority on Azure

We’ve had great traction with our support of Ethereum on Azure. The existing Proof-of-Work solution has been deployed tens of thousands of times across a variety of industry verticals.

Software Engineer, Azure Global

Související řešení

Internet věcí

Internet věcí

Podpořte digitální transformaci, shromažďujte dříve nedostupná data a získejte nové informace z propojených zařízení, prostředků a senzorů.

Velké objemy dat a analýza

Zajištění maximálně kvalifikovaných rozhodnutí díky analýze všech potřebných dat v reálném čase

Serverless Solutions

Serverless Solutions

Build apps faster, focusing on innovation instead of infrastructure management

Obchodní aplikace

Obchodní aplikace

Modernizace interních oborových aplikací (LOB), aby splňovaly dnešní výzvy v oblasti IT