Služba Blockchain as a Service

Vývoj, testování a nasazení blockchainových aplikací

Co je blockchain?

Blockchain je nově vznikající způsob, jakým podniky, odvětví a veřejné organizace můžou téměř okamžitě provádět a ověřovat transakce. Zjednodušuje obchodní procesy, šetří peníze a snižuje riziko podvodů. Blockchain je v podstatě datová struktura, která se používá k vytvoření účetní knihy digitálních transakcí, které nejsou uložené u jednoho poskytovatele, ale sdílí se v distribuované síti počítačů.

Výsledkem je otevřenější a transparentnější systém s možností veřejného ověření, který zásadním způsobem mění způsob, jakým přistupujeme k výměně hodnot a prostředků, vynucování smluv a sdílení dat mezi odvětvími. Blockchainy můžou využívat takřka jakékoli aplikace, od půjček, cenných papírů a plateb přes efektivnější dodavatelské řetězce až po ověřování a správu identit.

Další informace o blockchainech

Kryptograficky zabezpečená sdílená distribuovaná účetní kniha

Kryptografické zabezpečení

Blockchain využívá k vytváření transakcí vyzkoušenou a osvědčenou technologii digitálních podpisů. Výsledkem je omezení podvodů a zajištění důvěryhodnosti a odpovědnosti.

Shared

Využití blockchainů v jedné organizaci nemá moc význam. Čím víc organizací nebo společností se zapojí, dokonce i konkurenčních, tím jednodušší celý proces bude a zvýší se i celková hodnota.

Účetní kniha

Nepřepisovatelná databáze s možností opakovaného čtení, která nabízí neměnný záznam o každé transakci. Když vznikne chyba, musíte pro její opravu vystavit kompenzační transakci – aktualizace ani odstranění se nepovoluje.

Distribuovanost

Čím víc replik existuje, tím autentičtější se stává účetní kniha.

Proč služba Blockchain as a Service od Azure?

Azure jako otevřená, flexibilní a škálovatelná platforma podporuje rychle rostoucí počet distribuovaných technologií, které řeší specifické obchodní a technické potřeby pro zajištění zabezpečení, výkonu a provozních procesů. Naše inteligentní služby, jako je Cortana Intelligence, poskytují jedinečné možnosti analýzy a správy dat, které žádná jiná platforma není schopná nabídnout. A rozsáhlý ekosystém partnerů Microsoftu dál rozšiřuje možnosti našich platforem a služeb na základě konkrétních rolí a požadavků.

Blockchain as a Service (BaaS) poskytuje organizacím rychlou platformu typu fail-fast s nízkými náklady i riziky, která umožňuje vzájemnou spolupráci experimentováním s novými obchodními procesy a je zajištěná cloudovou platformou s největším kompatibilním portfoliem v tomto odvětví.

BaaS pro podnikové a obchodní sítě

Díky inteligentním službám a nástrojům je Azure tou správnou platformou pro vývoj, testování a nasazení blockchainových aplikací. Prozkoumejte blockchainová řešení v Azure Marketplace a seznamte se s BaaS.

BaaS pro vývojáře a partnery

Vyhledejte vývojářské nástroje a cloudové služby kompatibilní s blockchainy, které vám umožní rychle uvést řešení se škálováním na trh. Začněte používat blockchain se Solidity a Smart Contracts.

Blockchainová řešení Azure

Vývoj, testování a nasazení blockchainových aplikací s bezplatnou zkušební verzí