Blockchain v Azure

Vývoj, testování a nasazení blockchainových aplikací

Co je blockchain?

Blockchain je technologie transformace, která má potenciál rozšířit digitální transformaci za hranice určité společnosti do procesů, které společnost sdílí se svými dodavateli, zákazníky a partnery. Blockchain je v podstatě datová struktura, která se používá k vytvoření účetní knihy digitálních transakcí, které nejsou uložené u jednoho poskytovatele, ale sdílí se v distribuované síti počítačů.

Výsledkem je otevřenější a transparentnější systém s možností ověření, který zásadním způsobem mění způsob, jakým přistupujeme k výměně hodnot a prostředků, vynucování smluv a sdílení dat. Stále víc společností investuje do blockchainů jako zabezpečeného a transparentního způsobu, jak digitálně sledovat vlastnictví aktiv za hranicemi důvěryhodného prostředí, přetvořit sdílené obchodní procesy a vytvořit nové modely spolupráce mezi organizacemi.

Další informace o blockchainech

Kryptograficky zabezpečená sdílená distribuovaná účetní kniha

Kryptografické zabezpečení

Blockchain využívá k vytváření transakcí vyzkoušenou a osvědčenou technologii digitálních podpisů. Výsledkem je omezení podvodů a zajištění důvěryhodnosti a odpovědnosti.

Shared

Blockchainy získávají hodnotu sdílením. Čím víc organizací nebo společností se zapojí, dokonce i konkurenčních, tím jednodušší celý proces bude a zvýší se i celková hodnota.

Účetní kniha

Účetní kniha je nepřepisovatelná databáze s možností opakovaného čtení, která nabízí neměnný záznam o každé transakci. Když vznikne chyba, musíte pro její opravu vystavit kompenzační transakci – aktualizace ani odstranění se nepovoluje.

Distribuovanost

Čím víc replik existuje, tím autentičtější se stává účetní kniha.

Proč používat blockchain v Azure?

Microsoft přináší blockchainovou technologii do podnikového prostředí a společně se zákazníky, partnery a blockchainovou komunitou spolupracuje na její připravenosti pro podniky. Naším cílem je pomoct společnostem v této nové éře zabezpečené spolupráce více stran k úspěchu tím, že jim poskytneme platformy a služby, pomocí kterých může každá společnost, včetně nováčků v oboru účetních knih, maloobchodních prodejců, poskytovatelů zdravotní péče a globálních bank, zlepšit sdílené obchodní procesy.

Azure jako otevřená, flexibilní a škálovatelná platforma podporuje rychle rostoucí počet distribuovaných technologií, které řeší specifické obchodní a technické potřeby pro zajištění zabezpečení, výkonu a provozních procesů. Naše platforma dat a umělé inteligence poskytuje jedinečné funkce správy a analýzy dat mimo řetězec, které žádná jiná platforma nenabízí. Rozsáhlý ekosystém partnerů Microsoftu navíc možnosti našich platforem a služeb jedinečným způsobem rozšiřuje na základě konkrétních úloh a požadavků.

Azure poskytuje organizacím rychlou platformu typu fail-fast s nízkými náklady i riziky, která umožňuje vzájemnou spolupráci experimentováním s novými obchodními procesy a je zajištěná cloudovou platformou s největším kompatibilním portfoliem v tomto odvětví.

Blockchain podle vás

Začněte pracovat s blockchainem, který nejlépe vyhovuje vaší situaci, pomocí našich snadno použitelných šablon pro nejrozšířenější účetní knihy. Ať už modelujete sdílené procesy pomocí testování konceptu s jedním členem, nebo vytváříte konsorcium s mnoha členy, nabízíme vám nástroje, které urychlují sestavení a konfiguraci síťové infrastruktury vašeho blockchainu, takže se můžete soustředit na vytváření pracovních postupů a chytrých kontraktů.

Integrace do vaší společnosti

Můžete sestavovat a připojovat distribuované aplikace a integrovat blockchain s cloudovými službami a nástroji, pomocí kterých už vaše organizace spravuje své sdílené obchodní procesy.

Připravené pro podniky

Společnost Microsoft a její partneři pracují na zaplnění mezer blockchainové technologie v podnikovém prostředí a usnadňují přechod z pilotního nasazení do produkčního prostředí. Služba Blockchain v Azure umožňuje sestavovat aplikace poskytující škálovatelnost a distribuované řízení vyžadované podniky, ale zároveň i zabezpečení a neměnnost, kterou zákazníci očekávají.

Začněte sestavovat s jedním z našich důvěryhodných partnerů

Vývoj, testování a nasazení blockchainových aplikací ihned