Přeskočit navigaci

Blockchain

Vývoj, testování a nasazení zabezpečených blockchainových aplikací

Začínáme se službou Azure Blockchain Workbench

Co je blockchain?

Blockchain je transparentní systém s možností ověření, který mění způsob, jakým přistupujeme k výměně hodnot a prostředků, vynucování smluv a sdílení dat. Tato technologie představuje sdílenou a zabezpečenou účetní knihu transakcí, která je distribuovaná v síti počítačů, místo aby byla u jediného poskytovatele. Podniky používají blockchain jako obecnou datovou vrstvu, která umožňuje novou třídu aplikací. Nyní lze obchodní procesy a data sdílet mezi více organizacemi, což snižuje plýtvání, redukuje nebezpečí zneužití a vytváří nové toky příjmů.

Jak blockchain urychlí obchodní výkon a podpoří chytrou ekonomiku

„Při plné automatizaci může blockchain vynucovat konzistenci v provádění, pomáhat při řešení sporů, zvyšovat zodpovědnost a poskytovat úplnou transparentnost, což poskytuje informace pro lepší obchodní rozhodnutí.“

Přečtěte si k tomu víc

Co podniky dělají s blockchainem?

Zjistěte, jak blockchain transformuje odvětví finančních služeb

Prozkoumejte, jak se blockchain nasazuje v bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti kapitálových trhů. Podívejte se, jak blockchain pomáhá institucím poskytujícím finanční služby eliminovat prostředníky, efektivněji spolupracovat a vytvářet nové převratné obchodní modely.

Objevte, jak může blockchain vytvářet chytřejší a efektivnější dodavatelské řetězce

Přečtěte si, jak blockchain pomáhá řešit spory rychle a transparentně. Objevte, jak blockchain zpřehledňuje podnikový dodavatelský řetězec udržováním jediného pohledu v reálném čase, který je konzistentní pro všechny.

Proč používat blockchain v Azure?

Zjednodušení vývoje

Zkraťte čas potřebný pro vývoj a vyzkoušejte si modulární, předkonfigurované sítě a infrastrukturu.

Rychlé zprovoznění

Rychle iterujte a ověřujte scénáře blockchainu pomocí integrovaných připojení k Azure a nástrojů, které už důvěrně znáte.

Inovujte bez obav

Udržujte data zabezpečená a škálujte podle potřeby, a to na otevřené, důvěryhodné a globálně dostupné cloudové platformě.

Blockchain v Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Převratné blockchainové pojišťovací řešení v Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, Director, Insurance, EY

Webjet používá Azure jako základ pro Rezchain, službu k odsouhlasení plateb pro online cestovní trh

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, ředitel korporátního vývoje

Microsoft využívá blockchainy k zajištění rychlejšího doručování oznámení o licenčních poplatcích vydavatelům her na Xboxu, a to s vynaložením výrazně menšího úsilí

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, hlavní manažer programu, blokchainový technický tým Azure, Microsoft

Architektury řešení

Sledování a trasování dodavatelského řetězce

サプライ チェーンの追跡とトレースAzure Blockchain Workbench を使用する方法について説明します。ステップバイステップのフローチャートを使用して、サプライ チェーンの資産追跡アプリケーションを構築します。12345678
  1. Přehled
  2. Tok

Běžným způsobem využití blockchainu je monitorování aktiva během průchodu dodavatelským řetězcem s více účastníky, a to s podporou IoT. Dobrým příkladem tohoto způsobu využití je doprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, například potravin nebo léků, chladírenskými a mrazicími vozy. V průběhu celého procesu přepravy je potřeba dodržovat určitá pravidla dodržování předpisů. V tomto scénáři iniciující protistrana (například prodejce) určí smluvní podmínky, jako je požadovaná vlhkost a teplotní rozsah, které musí jednotlivé články dodavatelského řetězce dodržovat. Pokud zařízení v libovolném okamžiku naměří teplotu nebo vlhkost mimo stanovený rozsah, jako indikace nedodržení předpisů se aktualizuje stav chytrého kontraktu. Do blockchainu se zaznamená transakce a aktivují se následné nápravné události.

  1. 1 Zařízení IoT komunikují s IoT Hubem. IoT Hub má nakonfigurovanou trasu, která odešle specifické zprávy přidružené službě Service Bus. Tato zpráva je stále v nativním formátu a musí se převést fo formátu, který používá Azure Blockchain Workbench. Tuto transformaci provede aplikace logiky Azure. Aktivuje se, když se do služby Service Bus přidružené k IoT Hubu přidá nová zpráva. Potom tuto zprávu transformuje a doručí do služby Service Bus, která se používá k odesílání zpráv do Azure Blockchain Workbenche. První služba slouží pro IoT Hub jako „pošta k odeslání“ a druhá slouží jako „doručená pošta“ pro Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 DLT Consumer načítá data ze zprostředkovatele zpráv (Service Bus) a odesílá data do Transaction Builderu (podepisující).
  3. 3 Transaction Builder sestaví a podepíše transakci.
  4. 4 Podepsaná transakce se směruje do blockchainu (privátní síť konsorcia Ethereum).
  5. 5 DLT Watcher získá potvrzení závazku transakce k blockchainu a odešle potvrzení zprostředkovateli zpráv (Service Bus).
  6. 6 Databázoví spotřebitelé odešlou potvrzené blockchainové transakce do databází mimo chain (Azure SQL Database).
  7. 7 Informace se analyzují a vizualizují pomocí nástrojů, jako je Power BI, a to připojením k databázi mimo chain (Azure SQL Database).
  8. 8 Události z registru se doručí do služeb Event Grid a Service Bus, aby je mohli využít následní spotřebitelé. Příkladem „následných spotřebitelů“ jsou aplikace logiky, funkce nebo jiný kód, který je navržený tak, aby se na základě událostí provedla nějaká akce. Například funkce Azure Function může přijmout událost a umístit ji do úložiště dat, jako je SQL Server.

Vrhněte se na svůj blockchainový projekt v Azure

Nejnovější informace najdete na blogu Azure

Introducing the Azure Blockchain Development Kit

“Developers! Developers! Developers!” That phrase is synonymous with Microsoft’s history of democratizing complex technologies and empowering anyone with an idea to build software.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

Deploy, develop, and troubleshoot faster with Azure Blockchain Workbench 1.5.0

On behalf of the entire Workbench team, thank you for your continued support and interest in Azure Blockchain Workbench. We release every month and our focus areas are driven by the topics you care about the most.

Program Manager II, Microsoft Azure

Microsoft @ DevCon4

At DevCon in 2015, I announced support for Ethereum on Microsoft Azure. It was a humble beginning consisting of a private Ethereum network and a corresponding “Hello World” smart contract.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Související řešení

Internet věcí

Internet věcí

Podpořte digitální transformaci, shromažďujte dříve nedostupná data a získejte nové informace z propojených zařízení, prostředků a senzorů.

Velké objemy dat a analýza

Maximálně kvalifikované rozhodování díky analýze všech potřebných dat v reálném čase

Architektura bez serveru

Architektura bez serveru

Rychlejší sestavování aplikací se zaměřením na inovace, a nikoli správu infrastruktury

Obchodní aplikace

Obchodní aplikace

Modernizace interních oborových aplikací (LOB), aby splňovaly dnešní výzvy v oblasti IT