Azure Virtual Desktop

Enable a secure remote desktop experience from virtually anywhere.

Access your desktop and applications from virtually anywhere

Set up Azure Virtual Desktop (formerly Windows Virtual Desktop) in minutes to enable secure remote work. Provide the familiarity and compatibility of Windows 10 with the new scalable multi-session experience for your end users and save costs by using existing eligible Windows licenses. Manage your end-to-end Azure Virtual Desktop deployment alongside other Azure services within the Azure portal.

Deliver Windows 10 desktops and applications virtually anywhere

Provide employees the best virtualized experience with the only solution fully optimized for Windows 10 and Microsoft 365.

Integrované inteligentní zabezpečení

Help keep your applications and data secure and compliant with security capabilities that can proactively detect threats and take remedial action.

Nasazení a škálování během několika minut

Simplify deployment and management of your infrastructure and scale quickly based on your business needs.

Snížení nákladů využitím stávajících licencí

Use existing eligible licenses to reduce costs with a modern cloud-based virtual desktop infrastructure (VDI), and pay only for what you use.

Access Windows 10 desktop and applications from virtually anywhere

Bring your own device (BYOD) and access your desktop and applications over the internet using an Azure Virtual Desktop client such as Windows, Mac, iOS, Android, or HTML5. Choose the right Azure virtual machine (VM) to optimize performance and leverage the Windows 10 multi-session advantage on Azure to run multiple concurrent user sessions and save costs.

Využití bezproblémových prostředí Microsoft Teams a Microsoft Office

Provide employees with the same experience they'd have on a local desktop or laptop—whether they're managing their inbox with Outlook, sharing files in OneDrive, or collaborating with colleagues on Microsoft Teams.

Reduce costs

There are no additional license costs—Azure Virtual Desktop can be used with your existing eligible Microsoft 365 or Windows per-user license.

Reduce infrastructure costs by right-sizing virtual machines (VMs) and shutting them down when not in use. Increase utilization of VMs with Windows 10 multi-session. Avoid upfront costs and align operational expenses to business usage.

Reduce management overhead by moving all your virtual desktop infrastructure (VDI) to the cloud with a managed service.

Deploy and scale quickly within the Azure portal

The Azure portal is your management hub for Azure Virtual Desktop. Configure network settings, add users, deploy desktop apps, and enable security with a few clicks. Set up automated scaling and manage your images efficiently with Azure Shared Image Gallery. Focus on your desktop apps and policies while Azure manages the rest.

See Azure Virtual Desktop pricing

Modernizace infrastruktury virtuálních klientských počítačů Citrix a VMware

Maximize investments and skills with the Citrix Virtual Apps and Desktop service and VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure to integrate Azure Virtual Desktop into existing desktop and app virtualization environments.

In addition to support for hybrid deployments, centralized management, and advanced tooling, Citrix and VMware customers have the ability to rapidly deploy Windows 10 Enterprise multi-session on Azure virtual machines.

Learn more about Citrix Virtual Apps and Desktop and VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Remote app streaming

Remote app streaming allows you to run your app in Azure and stream it to a remote device. Use Azure Virtual Desktop for app streaming to create a low-latency, high-performance user experience from virtually anywhere on any device.

Access to Azure Virtual Desktop is now available for remote app streaming with monthly per-user pricing—and for a limited time, try it at no charge.

Learn more about the new pricing option and promotional offer.

Get started with remote app streaming in Azure Virtual Desktop now

Azure Virtual Desktop for industries

Modernizace prostředí pro práci na dálku a pomoc s jeho zabezpečením

Enable your employees to access FSI workloads from almost any device—with enterprise-grade security, compliance, and performance from virtually anywhere. Learn more about Azure for financial services.

Rychlý onboarding a povolení přístupu

Provide remote access to company desktops and apps with an optimized Microsoft 3651 and Microsoft Teams experience for your new and existing dispersed financial employees, contractors, partners, and international workforce.

Lepší řízení rizik

Využijte možnost bezpečného hostování aplikací, zajištění spravovaného přístupu k firemním datům pro zaměstnance v zahraničí a zajištění souladu s klíčovými oborovými předpisy, včetně HIPAA, FedRAMP, SOX, SOC 1 a SOC 2.

Optimalizace nákladů a infrastruktury

Využijte možnost zvýšit škálovatelnost a akceschopnost vaší firmy a současně optimalizovat úsporu nákladů na licence VP, nahrazení hardwaru novějším, infrastrukturu IT a správu.

1Microsoft 365 subscription is sold separately

Zajištění virtuálních klientů a aplikací pro mobilní pracovníky

Zajistěte zaměstnancům státní správy flexibilitu při práci a možnost bezpečné spolupráce odkudkoli, a to bez ohrožení zabezpečení. Další informace o Azure pro státní správu

Obrana před neautorizovanou prací na dálku

Poskytněte zaměstnancům pracujícím na dálku zabezpečený přístup k aplikacím a desktopům státní správy. Implementace bezpečných a adaptivních identit pro zajištění správné úrovně přístupu

Spolupráce mezi úřady

Poskytněte pracovníkům státní správy možnost bezpečnější spolupráce a sdílení důležitých dat s jinými institucemi s cílem zlepšit služby pro občany.

Vylepšení zabezpečení a dodržování předpisů

Pomozte zajistit zabezpečení vašich aplikací a dat a dodržování předpisů FedRAMP prostřednictvím funkcí zabezpečení, které aktivně detekují hrozby a provádějí nápravné akce.

Vzdálený přístup s optimálním výkonem pro úlohy výroby

Umožněte vašim pracovníkům v první linii a informačním pracovníkům spouštět libovolné úlohy inteligentní výroby odkudkoli a na jakékoli pracovní stanici, a to se zajištěním zabezpečení, dodržování předpisů a výkonu na podnikové úrovni. Další informace o Azure pro výrobu

Provoz robustních úloh a aplikací

Zajistěte optimalizované prostředí Microsoftu 365 a Teams s podporou pro aplikace s velkým zatížením, jako jsou 3D aplikace s velkými nároky na GPU určené pro návrhy nebo pro technické týmy (například 3D modely digitálních dvojčat nebo AutoCAD).

Snížení nákladů a zjednodušení

Využijte možnosti optimalizovat náklady díky úsporám za licencování, infrastrukturu IT, nahrazení hardwaru novějším a údržbu infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI). Zajistěte si správu IT a onboardingu nových uživatelů s minimálním úsilím.

Zvýšení zabezpečení a škálovatelnosti

Integrovaná inteligentní ochrana pomáhá chránit podniková a finanční data. Možnost okamžitého přidávání a odebírání instancí umožňuje škálovat podle měnících se potřeb vaší firmy.

Přístup k retailovým desktopům a aplikacím odkudkoli

Vylepšené funkce, bezproblémový přístup a špičkové zabezpečení umožňují, aby prodejci a pracovníci v první linii pracovali odkudkoli. Další informace o Azure pro maloobchod

Podpora globálně distribuovaných pracovních sil

Umožněte pracovníkům ze vzdálených pracovišť, obchodů a call center bezpečnější přístup k firemním prostředkům. Využijte možnost rychlého onboardingu nových zaměstnanců bez dalších výdajů nebo prodlev způsobených dodávkou firemního zařízení.

Vylepšení zabezpečení a ochrany osobních údajů

Zajistěte lepší zabezpečení vašich aplikací a dat a dodržování předpisů PCI a zabezpečte platební údaje zákazníků pomocí integrovaného inteligentního zabezpečení.

Snížení nákladů a zjednodušení

Plaťte jenom za to, co skutečně používáte, a zvyšte úspory nákladů na infrastrukturu, licence, hardware, nasazování i správu.

Zabezpečený a modernizovaný přístup k aplikacím a zdravotnickým údajům

Umožněte zdravotnickým týmům pracovat na dálku, aniž by to ohrozilo poskytování péče. Pomozte zajistit zabezpečení informací o zdravotním stavu a dodržování měnících se zdravotnických předpisů. Další informace o Azure pro zdravotnictví

Zajištění provozní kontinuity

Zrychlené uvádění na trh podporuje práci na dálku a zajišťuje, že se klíčové služby nikdy nepřeruší. Zajistěte si flexibilitu nutnou k poskytování nových produktů a služeb pro pacienty a zdravotnické týmy.

Modernizace poskytování zdravotní péče

Zajistěte virtuální počítače HPC a GPU pro klinické analýzy, úlohy genomiky a vývoj aplikací. Zjednodušte prostřednictvím optimalizovaného uživatelského rozhraní a snížené latence přístup k elektronickým zdravotním záznamům a zajistěte optimální péči o pacienty.

Pomoc se zajištěním zabezpečení a dodržování předpisů

Využijte možnost bezpečného hostování aplikací pro partnery, dodavatele a pracovníky ze vzdálených pracovišť se současným zachováním souladu s certifikacemi HIPAA a FedRAMP. Integrované inteligentní zabezpečení umožňuje zabránit krádežím chráněných informací o zdravotním stavu, patentů, technologií a testovacích dat.

Why trust Azure Virtual Desktop?

Integrované zabezpečení

 • Help secure your employee and company data by storing in Azure rather than local desktops.
 • Leverage Azure security offerings such as Azure Firewall, Azure Security Center, Azure Sentinel, and Microsoft Defender for Endpoint for end-to-end security from the endpoint to the applications.

Dynamické moduly zásad

 • Use conditional access to manage risks before you grant users access to your Azure Virtual Desktop environment.
 • Zajistěte zabezpečené přihlašování nastavením vícefaktorového ověřování.
 • Chraňte svou infrastrukturu Azure povolením řízení přístupu na základě role (RBAC) a detekce hrozeb s využitím služby Azure Security Center.

Dodržování předpisů

 • Take advantage of Azure Virtual Desktop compliance certifications including ISO 27001, 27018, and 27701, plus PCI, FedRAMP High for Commercial, HIPAA, and more.

Learn more about Azure Virtual Desktop pricing

Optimize costs with your existing eligible Microsoft 365 or Windows licenses and use Windows 10 multi-session support on Azure to reduce your infrastructure costs.

Customers using Azure Virtual Desktop

Zajištění provozu důležitých služeb během COVID-19 s využitím vzdálených řešení

"Azure Virtual Desktop provides more flexibility for the agency, more availability in case of disaster recovery, and security capabilities like encryption all the way down to the kernel, that we couldn't get from other solutions."

Dwamelle McGill, systémová inženýrka, úřad ministra financí Georgie
Georgia Office of the State Treasurer

Jak společnost Beiersdorf Shared Services snížila náklady na IT na polovinu

"What Microsoft has developed here is simply phenomenal! Azure Virtual Desktop serves so many use cases and is very close to the end user. We were able to achieve maximum success with the project."

Sebastian Meyer, vlastník globální služby pro moderní klientské technologie, Beiersdorf Shared Services
Beiersdorf Shared Services

Odbor ochrany životního prostředí v New York City propojuje zaměstnance

"Our help desk was going crazy. Azure Virtual Desktop helped us connect employees without a company laptop use their own devices and still have the full desktop experience."

Farhan Abdullah, vedoucí oddělení IT, odbor ochrany životního prostředí v New York City
NYC

Azure Virtual Desktop updates, blogs, and announcements

Frequently asked questions about Azure Virtual Desktop

 • The virtual desktop infrastructure, including broker, gateway, load balancer, and diagnostics, is managed by Azure Virtual Desktop.

  You only need to focus on your virtual desktop and apps and any policies you need for governance.

 • Azure Virtual Desktop supports Windows 10 multi-session, Windows 10 single-session, Windows 7 single-session, Windows Server 2012 R2, and newer operating systems.
 • Partners such as Citrix and VMware deploy, integrate, and build on the Azure Virtual Desktop capabilities. Microsoft Cloud Solution Providers offer Azure Virtual Desktop to their customers. Software and service providers offer targeted solutions in the Azure Marketplace.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure