Přeskočit navigaci

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy téměř odkudkoli

Přístup k desktopu a aplikacím v podstatě odkudkoli

Set up Azure Virtual Desktop (formerly Windows Virtual Desktop) in minutes to enable secure remote work. Provide the familiarity and compatibility of Windows 11 with the new scalable multi-session experience for your end users and save costs by using existing eligible Windows licenses. Manage your end-to-end Azure Virtual Desktop deployment alongside other Azure services within the Azure portal.

Deliver Windows 11 desktops and applications virtually anywhere

Provide employees the best virtualized experience with the only solution fully optimized for Windows 11 and Microsoft 365.

Integrované inteligentní zabezpečení

Pomozte zajistit zabezpečení vašich aplikací a dat a dodržování předpisů s využitím funkcí zabezpečení, které dokážou aktivně detekovat hrozby a provádět nápravné akce.

Nasazení a škálování během několika minut

Zjednodušte nasazení a správu vaší infrastruktury a využijte možnost rychlého škálování podle vašich obchodních potřeb.

Snížení nákladů využitím stávajících licencí

Využijte moderní cloudovou infrastrukturu virtuálních klientských počítačů, šetřete náklady s využitím stávajících způsobilých licencí a plaťte jenom za to, co využijete.

Access Windows 10 and Windows 11 desktop and applications from virtually anywhere

Bring your own device (BYOD) and access your desktop and applications over the internet using an Azure Virtual Desktop client such as Windows, Mac, iOS, Android, or HTML5. Choose the right Azure virtual machine (VM) to optimize performance and leverage the Windows 10 and Windows 11 multi-session advantage on Azure to run multiple concurrent user sessions and save costs.

Využití bezproblémových prostředí Microsoft Teams a Microsoft Office

Poskytněte zaměstnancům stejné prostředí jako na místním desktopu nebo přenosném počítači bez ohledu na to, jestli spravují svou schránku v Outlooku, sdílejí soubory na OneDrivu nebo spolupracují s kolegy přes Microsoft Teams.

Snížení nákladů

Za licence se neúčtují žádné další poplatky – Azure Virtual Desktop můžete používat se svou stávající způsobilou uživatelskou licencí pro Microsoft 365 nebo Windows.

Reduce infrastructure costs by right-sizing virtual machines (VMs) and shutting them down when not in use. Increase utilization of VMs with Windows 10 and Windows 11 multi-session. Avoid upfront costs and align operational expenses to business usage.

Snižte režijní náklady na správu přesunutím veškeré infrastruktury virtuálních počítačů (VDI) do cloudu s využitím spravované služby.

Rychlé nasazování a škálování v rámci webu Azure Portal

Azure Portal je vaše centrum pro správu služby Azure Virtual Desktop. Pomocí několika kliknutí můžete nakonfigurovat síťová nastavení, nasadit desktopové aplikace nebo povolit zabezpečení. Nastavte automatizované škálování a efektivně spravujte své image s využitím Shared Image Gallery v Azure. Zaměřte se na desktopové aplikace a zásady, o zbytek se postará Azure.

Zobrazit ceny Azure Virtual Desktopu

Modernizace infrastruktury virtuálních klientských počítačů s Citrixem a VMwarem

Maximize your investments and skills by integrating Azure Virtual Desktop into existing desktop and app virtualization environments with Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure and VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure.

In addition to support for hybrid deployments, centralized management, and advanced tooling, Citrix and VMware customers have the ability to rapidly deploy Windows 10 and Windows 11 Enterprise multi-session on Azure Virtual Machines.

Výběr vhodné možnosti, která vyhovuje vašim potřebám bezpečné hybridní práce

Azure Virtual Desktop

Flexibilní cloudová platforma pro virtuální desktopovou infrastrukturu (VDI), která bezpečně zajišťuje virtuální klienty a vzdálené aplikace s maximální kontrolou

 • Windows 10 and Windows 11 personalized and multi-session desktops and remote app streaming
 • Plná kontrola nad správou a nasazením a možnosti integrace se systémy Citrix a VMware
 • Flexibilní ceny podle využití

Optimalizováno z hlediska flexibility.

Windows 365

Kompletní řešení softwaru jako služby (SaaS), které bezpečně streamuje přizpůsobené prostředí systému Windows – všechny vaše aplikace, obsah a nastavení – do libovolného zařízení

 • Windows 10 and Windows 11 personalized desktops
 • Správa a nasazení s využitím známých desktopových nástrojů a dovedností
 • Předvídatelné ceny podle uživatelů

Optimalizováno z hlediska jednoduchosti.

Streamování vzdálených aplikací

Streamování vzdálených aplikací umožňuje spouštět aplikace v Azure a streamovat je do vzdáleného zařízení. Použitím Azure Virtual Desktopu ke streamování aplikací můžete vytvořit vysoce výkonné uživatelské prostředí s nízkou latencí prakticky kdekoli a na libovolném zařízení.

Přístup k Azure Virtual Desktopu je nyní k dispozici pro streamování vzdálených aplikací s pevnou měsíční cenou za uživatele – a po omezenou dobu si ho můžete vyzkoušet zdarma.

Další informace o nové cenové možnosti a propagační nabídce

Začínáme s monitorováním vzdálených aplikací

Přečtěte si přehled streamování vzdálených aplikací ve službě Azure Virtual Desktop.

Azure Virtual Desktop pro různá odvětví

Modernizace prostředí pro práci na dálku a pomoc s jeho zabezpečením

Umožněte zaměstnancům přístup k úlohám FSI z téměř libovolného zařízení, a to v podstatě odkudkoli, se zabezpečením na podnikové úrovni, dodržováním předpisů a zachováním výkonu. Další informace o Azure pro finanční služby

Rychlý onboarding a povolení přístupu

Poskytněte novým i stávajícím zaměstnancům finančních oddělení, dodavatelům, partnerům a zahraničním pracovníkům vzdálený přístup k firemním desktopům a aplikacím prostřednictvím optimalizovaného prostředí využívajícího Microsoft 3651 a Teams.

Lepší řízení rizik

Využijte možnost bezpečného hostování aplikací, zajištění spravovaného přístupu k firemním datům pro zaměstnance v zahraničí a zajištění souladu s klíčovými oborovými předpisy, včetně HIPAA, FedRAMP, SOX, SOC 1 a SOC 2.

Optimalizace nákladů a infrastruktury

Využijte možnost zvýšit škálovatelnost a akceschopnost vaší firmy a současně optimalizovat úsporu nákladů na licence VP, nahrazení hardwaru novějším, infrastrukturu IT a správu.

1Předplatné Microsoftu 365 se prodává samostatně.

Zajištění virtuálních klientů a aplikací pro mobilní pracovníky

Zajistěte zaměstnancům státní správy flexibilitu při práci a možnost bezpečné spolupráce odkudkoli, a to bez ohrožení zabezpečení. Další informace o Azure pro státní správu

Obrana před neautorizovanou prací na dálku

Poskytněte zaměstnancům pracujícím na dálku zabezpečený přístup k aplikacím a desktopům státní správy. Implementace bezpečných a adaptivních identit pro zajištění správné úrovně přístupu

Spolupráce mezi úřady

Poskytněte pracovníkům státní správy možnost bezpečnější spolupráce a sdílení důležitých dat s jinými institucemi s cílem zlepšit služby pro občany.

Vylepšení zabezpečení a dodržování předpisů

Pomozte zajistit zabezpečení vašich aplikací a dat a dodržování předpisů FedRAMP prostřednictvím funkcí zabezpečení, které aktivně detekují hrozby a provádějí nápravné akce.

Vzdálený přístup s optimálním výkonem pro úlohy výroby

Umožněte vašim pracovníkům v první linii a informačním pracovníkům spouštět libovolné úlohy inteligentní výroby odkudkoli a na jakékoli pracovní stanici, a to se zajištěním zabezpečení, dodržování předpisů a výkonu na podnikové úrovni. Další informace o Azure pro výrobu

Provoz robustních úloh a aplikací

Zajistěte optimalizované prostředí Microsoftu 365 a Teams s podporou pro aplikace s velkým zatížením, jako jsou 3D aplikace s velkými nároky na GPU určené pro návrhy nebo pro technické týmy (například 3D modely digitálních dvojčat nebo AutoCAD).

Snížení nákladů a zjednodušení

Využijte možnosti optimalizovat náklady díky úsporám za licencování, infrastrukturu IT, nahrazení hardwaru novějším a údržbu infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI). Zajistěte si správu IT a onboardingu nových uživatelů s minimálním úsilím.

Zvýšení zabezpečení a škálovatelnosti

Integrovaná inteligentní ochrana pomáhá chránit podniková a finanční data. Možnost okamžitého přidávání a odebírání instancí umožňuje škálovat podle měnících se potřeb vaší firmy.

Přístup k retailovým desktopům a aplikacím odkudkoli

Vylepšené funkce, bezproblémový přístup a špičkové zabezpečení umožňují, aby prodejci a pracovníci v první linii pracovali odkudkoli. Další informace o Azure pro maloobchod

Podpora globálně distribuovaných pracovních sil

Umožněte pracovníkům ze vzdálených pracovišť, obchodů a call center bezpečnější přístup k firemním prostředkům. Využijte možnost rychlého onboardingu nových zaměstnanců bez dalších výdajů nebo prodlev způsobených dodávkou firemního zařízení.

Vylepšení zabezpečení a ochrany osobních údajů

Zajistěte lepší zabezpečení vašich aplikací a dat a dodržování předpisů PCI a zabezpečte platební údaje zákazníků pomocí integrovaného inteligentního zabezpečení.

Snížení nákladů a zjednodušení

Plaťte jenom za to, co skutečně používáte, a zvyšte úspory nákladů na infrastrukturu, licence, hardware, nasazování i správu.

Zabezpečený a modernizovaný přístup k aplikacím a zdravotnickým údajům

Umožněte zdravotnickým týmům pracovat na dálku, aniž by to ohrozilo poskytování péče. Pomozte zajistit zabezpečení informací o zdravotním stavu a dodržování měnících se zdravotnických předpisů. Další informace o Azure pro zdravotnictví

Zajištění provozní kontinuity

Zrychlené uvádění na trh podporuje práci na dálku a zajišťuje, že se klíčové služby nikdy nepřeruší. Zajistěte si flexibilitu nutnou k poskytování nových produktů a služeb pro pacienty a zdravotnické týmy.

Modernizace poskytování zdravotní péče

Zajistěte virtuální počítače HPC a GPU pro klinické analýzy, úlohy genomiky a vývoj aplikací. Zjednodušte prostřednictvím optimalizovaného uživatelského rozhraní a snížené latence přístup k elektronickým zdravotním záznamům a zajistěte optimální péči o pacienty.

Pomoc se zajištěním zabezpečení a dodržování předpisů

Využijte možnost bezpečného hostování aplikací pro partnery, dodavatele a pracovníky ze vzdálených pracovišť se současným zachováním souladu s certifikacemi HIPAA a FedRAMP. Integrované inteligentní zabezpečení umožňuje zabránit krádežím chráněných informací o zdravotním stavu, patentů, technologií a testovacích dat.

Proč důvěřovat Azure Virtual Desktopu?

Integrované zabezpečení

 • Pomozte zabezpečit firemní data i data svých zaměstnanců tím, že je uložíte v Azure, a nikoli na místních počítačích.
 • Využijte nabídky zabezpečení Azure, jako jsou služby Azure Firewall, Azure Security Center, Azure Sentinel nebo Windows Defender pro koncové body, a zajistěte komplexní zabezpečení od koncových bodů až po aplikace.

Dynamické moduly zásad

 • Využijte podmíněný přístup ke správě rizik před tím, než uživatelům udělíte přístup k vašemu prostředí Azure Virtual Desktopu.
 • Nastavte vícefaktorové ověřování pro bezpečné přihlášení.
 • Chraňte svou infrastrukturu Azure povolením řízení přístupu na základě role (RBAC) a detekce hrozeb s využitím služby Azure Security Center.

Dodržování předpisů

 • Využijte certifikace dodržování předpisů služby Azure Virtual Desktop, mezi které patří ISO 27001, 27018 a 27701 a také PCI, FedRAMP High for Commercial, HIPAA a další.

Další informace o cenách služby Azure Virtual Desktop

Optimize costs with your existing eligible Microsoft 365 or Windows licenses and use Windows 10 and Windows 11 multi-session support on Azure to reduce your infrastructure costs.

Zákazníci využívající službu Azure Virtual Desktop

Nemocnice zkracují dobu správy zařízení o 60 procent a umožňují práci na dálku za méně než čtyři týdny

"With Azure Virtual Desktop, it's all done for us in the cloud. Devices automatically get the latest and greatest updates, and we don't have to worry about it. Before, we were patching computers daily."

Morne Beck, vedoucí oddělení IT, Ashford and St. Peter's Hospitals NHS Foundation Trust
NHS

Několik příběhů: Čtyři univerzity Russell Group umožňují vzdálenou výuku pomocí Azure Virtual Desktopu

"Previously, people had to come on campus to access computing power. Now, to get that same level of service, all they need is Azure Virtual Desktop and a device with a web browser."

Richard Goddard, ředitel technologického provozu, Newcastle University
The Russell Group

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Azure Virtual Desktop

Nejčastější dotazy ke službě Azure Virtual Desktop

 • Azure Virtual Desktop zajišťuje správu infrastruktury virtuálních klientských počítačů včetně zprostředkovatelů, bran, nástrojů pro vyrovnávání zatížení a diagnostiky.

  Můžete se tak soustředit výhradně na své virtuální klienty a aplikace a případné zásady, které potřebujete k zajištění zásad správného řízení.

 • Azure Virtual Desktop podporuje vícerelační systém Windows 10, jednorelační systém Windows 10, jednorelační systém Windows 7 a Windows Server 2012 R2 a novější operační systémy.
 • Partneři jako Citrix a VMware funkce Azure Virtual Desktopu nasazují, integrují a staví na nich. Poskytovatelé Microsoft CSP (Cloud Solution Provider) nabízejí Azure Virtual Desktop svým zákazníkům. Poskytovatelé softwaru a služeb nabízejí cílená řešení na webu Azure Marketplace.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure