Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Database for MySQL

Plně spravovaná a škálovatelná služba MySQL Database

Azure Database for MySQL poskytuje spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazování aplikací s integrovanými požadovanými možnostmi bez dalších poplatků.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Flexibilní Server poskytuje pomocí zjednodušeného vývojového prostředí maximální kontrolu nad vašimi databázemi a je nejvhodnější pro úlohy, které vyžadují:

 • Vlastní časové období údržby a další parametry konfigurace pro optimalizaci databází
 • Zónově redundantní vysoká dostupnost
 • Možnosti zastavení/spuštění a skladové položky se zvládáním nárazových špiček pro optimalizaci nákladů

Další informace o Flexibilním serveru služby Azure Database for MySQL (Preview)

Se zvládáním nárazových špiček

Úlohy s flexibilními požadavky na výpočetní prostředky

Nárazové výpočetní prostředky

Instance Virtuální jádra Paměť Plaťte jenom za to, co využijete
Úroveň Basic 1 1 GiB $-
B1MS 1 2 GiB $-
B2S 2 4 GiB $-

Úložiště

Bude vám účtována kapacita úložiště, kterou pro svůj server zřídíte. Úložiště je možné zřídit až do 16 TB a zahrnuje 3 IOPS/GB úložiště.

Cena
GB/měsíc $-

Další IOPS (Preview)

Můžete škálovat IOPS a optimalizovat výkon operací náročných na V/V. Nad rámec zahrnutých IOPS (3 IOPS/GB) se vám bude účtovat $- za IOPS. Další operace IOPS se účtují po minutách a zaokrouhlují se na nejbližší minutu. Další informace najdete v tématu věnovaném dalším operacím IOPS.

Cena
IOPS/měsíc $-

Backup

Úložiště zálohování je úložiště určené pro automatické zálohy vašeho serveru. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vašeho serveru. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného úložiště serveru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc.

Cena
GB/měsíc $-

Obecné použití

Většina obchodních úloh vyžaduje vyvážené výpočetní a paměťové prostředky se škálovatelnou I/O propustností.

Výpočetní služby pro obecné účely

Instance Virtuální jádra Paměť Plaťte jenom za to, co využijete
D2 v4 2 8 GiB $-
D4 v4 4 16 GiB $-
D8 v4 8 32 GiB $-
D16 v4 16 64 GiB $-
D32 v4 32 128 GiB $-
D48 v4 48 192 GiB $-
D64 v4 64 256 GiB $-

Úložiště

Bude vám účtována kapacita úložiště, kterou pro svůj server zřídíte. Úložiště je možné zřídit až do 16 TB a zahrnuje 3 IOPS/GB úložiště.

Cena
GB/měsíc $-

Další IOPS (Preview)

Můžete škálovat IOPS a optimalizovat výkon operací náročných na V/V. Nad rámec zahrnutých IOPS (3 IOPS/GB) se vám bude účtovat $- za IOPS. Další operace IOPS se účtují po minutách a zaokrouhlují se na nejbližší minutu. Další informace najdete v tématu věnovaném dalším operacím IOPS.

Cena
IOPS/měsíc $-

Backup

Úložiště zálohování je úložiště určené pro automatické zálohy vašeho serveru. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vašeho serveru. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného úložiště serveru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc.

Cena
GB/měsíc $-

Paměťově optimalizované

Vysoce výkonné databázové úlohy vyžadující zpracování v paměti kvůli rychlejšímu zpracování transakcí a lepší souběžnosti.

Výpočetní prostředky optimalizované pro paměť

Instance Virtuální jádra Paměť Plaťte jenom za to, co využijete
E2 v4 2 16 GiB $-
E4 v4 4 32 GiB $-
E8 v4 8 64 GiB $-
E16 v4 16 128 GiB $-
E32 v4 32 256 GiB $-
E48 v4 48 384 GiB $-
E64 v4 64 504 GiB $-

Úložiště

Bude vám účtována kapacita úložiště, kterou pro svůj server zřídíte. Úložiště je možné zřídit až do 16 TB a zahrnuje 3 IOPS/GB úložiště.

Cena
GB/měsíc $-

Další IOPS (Preview)

Můžete škálovat IOPS a optimalizovat výkon operací náročných na V/V. Nad rámec zahrnutých IOPS (3 IOPS/GB) se vám bude účtovat $- za IOPS. Další operace IOPS se účtují po minutách a zaokrouhlují se na nejbližší minutu. Další informace najdete v tématu věnovaném dalším operacím IOPS.

Cena
IOPS/měsíc $-

Backup

Úložiště zálohování je úložiště určené pro automatické zálohy vašeho serveru. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vašeho serveru. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného úložiště serveru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc.

Cena
GB/měsíc $-

Jedinečné možnosti snížení celkových nákladů na vlastnictví

Flexibilní a transparentní ceny

Využijte možnost nezávislého škálování výpočetních funkcí a úložišť podle vašich úloh. Plaťte jenom za to, co používáte.

Optimalizace nákladů

Při použití rezervované kapacity můžete ve srovnání s průběžnými platbami ušetřit až 60 %. Snižte celkové náklady na vlastnictví díky instancím s podporou nárazového škálování a funkcí spuštění a zastavení, se kterými v době, kdy je databáze zastavená, platíte jenom za úložiště.

Volba možnosti nasazení

Možnosti nasazení pro splnění požadavků na přizpůsobení a správu databází, včetně možností Jeden server a Flexibilní server (Preview).

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Database for MySQL

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Database for MySQL

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Database for MySQL

Nejčastější dotazy

 • Flexibilní server se účtuje na základě předvídatelné hodinové sazby. Účtují se vám poplatky za výpočetní prostředky a úložiště, které zřídíte, a úložiště zálohování, které využíváte. Na faktuře se zobrazí samostatná řádková položka pro výpočetní prostředky, úložiště a úložiště zálohování. Výpočetní prostředky se účtují za hodinu virtuálního jádra. Úložiště a úložiště zálohování se účtují v GB/měsíc.
 • Za každou vytvořenou repliku pro čtení se vám účtuje zřízený výpočetní výkon ve virtuálních jádrech a zřízené úložiště v GB za měsíc v oblasti, kde je zřízena vaše replika.
 • Zónově redundantní servery s vysokou dostupností mají primární a sekundární repliku. Účtují se zřízené výpočetní prostředky a úložiště pro primární i sekundární repliku. Pokud máte například primární se 4 virtuálními jádry pro výpočetní prostředky a 512 GB zřízeného úložiště, bude mít sekundární replika také 4 virtuální jádra a 512 GB zřízeného úložiště. Za zónově redundantní server s vysokou dostupností se bude účtovat 8 virtuálních jader a 1 024 GB úložiště. V závislosti na svazku úložiště zálohování se může také účtovat úložiště zálohování.
 • Úložiště zálohování je úložiště určené pro automatické zálohy vašeho serveru, včetně záloh protokolů a dat. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vašeho serveru. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zřízeného úložiště se pro primární server neúčtují žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Například když velikost úložiště primárního serveru je 512 GB, získáte 512 GB úložiště zálohování zdarma. Pokud ale vaše zálohy budou mít objem 612 GB, budete platit v přírůstcích po 100 GB.
 • Bude se vám účtovat každá celá hodina, po kterou server existuje, bez ohledu na to, jestli byl server po celou tuto hodinu aktivní. Pokud jste vertikálně navýšili kapacitu databáze, bude se vám účtovat vyšší počet virtuálních jader, které se během této hodiny používaly. Pokud jste přepnuli mezi dvě úrovněmi výpočetních prostředků, bude se vám účtovat úroveň s vyšší cenou.

  Příklad:

  • Když vytvoříte server a po pěti minutách ho smažete, bude se vám účtovat celá hodina zřízených výpočetních a úložných prostředků.
  • Pokud vytvoříte server s 8 virtuálními jádry výpočetních prostředků Pro obecné účely a okamžitě vertikálně navýšíte jeho kapacitu na 16 jader výpočetních prostředků Pro obecné účely, bude se vám za první hodinu účtovat 16 virtuálních jader výpočetních prostředků Pro obecné účely.
  • Pokud vytvoříte server s 8 virtuálními jádry výpočetních prostředků Pro obecné účely a okamžitě ho upgradujete na výpočetní prostředky Optimalizováno pro paměť s 8 virtuálními jádry, bude se vám za první hodinu účtovat 8 virtuálních jader výpočetních prostředků Optimalizováno pro paměť.
 • Když je server zastavený, bude se vám účtovat jenom úložiště, které jste zřídili, a využité úložiště zálohování, které přesahuje 100 % vašeho primárního zřízeného svazku úložiště. Když je server zastavený, nebudou se vám účtovat výpočetní prostředky.
 • Ano. Za výchozí síťový přenos dat se účtují standardní poplatky za síť. Další podrobnosti najdete tady.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V