Přeskočit navigaci

Managed Disks

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Zjednodušená správa

Zadejte typ služby Storage (Premium nebo Standard) a potřebnou velikost a Azure vytvoří a bude spravovat spravované disky za vás.

Škálovatelná nasazení virtuálních počítačů

S jedním předplatným Azure je možné během několika minut vytvořit tisíce spravovaných disků. Můžete vytvořit až 1 000 virtuálních počítačů v jedné škálovací sadě pro nasazení jednoho velkého clusteru, třeba rozsáhlého nasazení Hadoop nebo DataSynapse.

Lepší zabezpečení

Pro detailní řízení přístupu ke spravovaným diskům využijte řízení přístupu na základě role Azure. Udělte přístup jenom k operacím potřebným pro provedení úlohy.

Vysoká odolnost a dostupnost

Replikujte svá data do tří různých replik najednou. Pokud se u jedné repliky objeví problémy, mohou ji zastoupit zbývající dvě repliky, které tak pomohou zajistit trvalost vašich dat a vysokou odolnost proti chybám.

Více možností úložiště

Premium Managed Disks využívající SSD (solid-state drive) použijte pro produkční úlohy a úlohy citlivé na výkon, u kterých je důležitá nízká latence a vysoká propustnost. Nákladově efektivní Standard Managed Disks využívající pevné disky použijte pro nákladově efektivní vývoj a testování nebo méně důležité úlohy.

Snadná migrace

Migrace Standard Managed Disks na Premium Managed Disks, stejně jako migrace stávajících virtuálních počítačů s Azure Resource Managerem na Managed Disks, je snadná – stačí jedno restartování. Migraci můžete pohodlně naplánovat do už existujícího časového období údržby, které je možné dokončit během několika minut.

Migrace na Managed Disks

Záloha k určitému časovému okamžiku

Zálohujte spravované disky jako snímky k určitému časovému okamžiku. Později můžete vytvořit nové spravované disky pomocí snímků, které existují nezávisle na zdrojovém disku.

Jednoduchá správa vlastních imagí

Spravovanou vlastní image můžete vytvořit z virtuálního pevného disku nebo ze spuštěných virtuálních počítačů. Pomocí vlastní image je možné vytvořit několik virtuálních počítačů nebo několik velkých škálovacích sad ve stejné oblasti.

Šifrování

K šifrování dat použijte Azure Disk Encryption s klíčem spravovaným zákazníkem nebo Microsoftem.

Související produkty a služby

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Vyzkoušejte spravované diskové úložiště