Managed Disks

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Zjednodušená správa

K vytvoření Managed Disks stačí zadat typ služby Storage (SSD nebo HDD) a požadovanou velikost disku. Azure potom disk vytvoří a bude ho spravovat za vás.

Škálovatelná nasazení virtuálních počítačů

V jednom předplatném Azure je možné během několika minut vytvořit tisíce služeb Managed Disks. Můžete vytvořit až 1 000 virtuálních počítačů v jedné škálovací sadě pro nasazení jednoho velkého clusteru, třeba rozsáhlého nasazení HADOOP nebo DataSynapse.

Zabezpečení

Pro detailní řízení přístupu k Managed Disks využijte Azure RBAC. Služba Managed Disks zpřístupňuje řadu různých operací, jako je čtení, zápis (vytvoření/aktualizace), odstranění nebo export. Udělte přístup jenom k těm operacím, které uživatel potřebuje pro výkon své práce.

Vysoká odolnost a dostupnost

Služba zajišťuje špičkovou odolnost a dostupnost díky replikaci dat do tří různých replik najednou. Pokud se u jedné repliky objeví problémy, mohou ji zastoupit zbývající dvě repliky, které tak pomohou zajistit trvalost vašich dat a vysokou odolnost proti chybám.

Více možností úložiště

Premium Managed Disks využívající SSD použijte pro produkční úlohy a úlohy citlivé na výkon, u kterých je důležitá nízká latence a vysoká propustnost. Cenově úspornou variantu Standard Managed Disks, která využívá HDD, použijte pro vývoj a testování a také pro méně důležité úlohy.

Snadná migrace

Migrace Standard Managed Disks na Premium Managed Disks je snadná – stačí jedno restartování. Také k migraci stávajících virtuálních počítačů ARM s nespravovanými disky na Managed Disks stačí jedno restartování. Vzhledem k tomu, že migrace virtuálního počítače trvá několik minut, naplánujte migraci do už existujícího časového období údržby.

Migrace na Managed Disks

Záloha k určitému časovému okamžiku

Managed Disks zálohujte jako snímky k určitému časovému okamžiku (kopie). Tyto snímky mohou existovat nezávisle na zdrojovém disku a je možné je později použít k vytvoření nové služby Managed Disks.

Jednoduchá správa vlastních imagí

Spravovanou vlastní image můžete vytvořit z vlastního virtuálního pevného disku nebo ze spuštěných virtuálních počítačů. Pomocí vlastní image je možné vytvořit několik virtuálních počítačů nebo několik velkých škálovacích sad ve stejné oblasti.

Šifrování

K šifrování dat použijte Azure Disk Encryption s klíčem spravovaným zákazníkem nebo Microsoftem.

Související produkty a služby

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Managed Disks

Vyzkoušejte spravované diskové úložiště