IoT Central

Plně spravované řešení IoT SaaS v globálním měřítku

Zjednodušené nastavování řešení IoT

Vytvoření produkčních aplikací IoT je otázkou několika hodin. Nemusíte si přitom dělat starosti o správu infrastruktury nebo najímání vývojářů se speciálními dovednostmi. Omezte složité přizpůsobování, nasazování a škálování vašeho řešení IoT. Uveďte propojená řešení na trh rychleji a zůstaňte přitom zaměření na vaše zákazníky.

Snadné připojování a správa

IoT Central umožňuje snadno sestavovat a konfigurovat řešení IoT. Nemusíte být odborníky na cloudový vývoj. Snadno použitelná rozhraní zjednodušují vzdálené připojování, správu a přístup k milionům produktů IoT, a to po celou dobu jejich životnosti.

Integrované analýzy pro získání nových statistik

Využijte možnost zkoumat miliardy současně streamovaných událostí, rozpoznávat vzory a získávat přehledy z historických dat. Pro zvýšení zabezpečení můžete analyzovat data časových řad z připojených zařízení, odhalovat trendy a rychle detekovat případné anomálie. Při integraci dat IoT s ostatními datovými zdroji získáte o vašich datech kompletní přehled.

Rychlejší inovace

Začleňte do vašeho inovačního cyklu data z reálného světa a vylepšete vaše produkty. Využijte pravidla monitorování a pracovní postupy k automatizaci akcí, které se integrují s vašimi aplikacemi a obchodními systémy. Začleňte do návrhu vašich produktů a obchodních procesů IoT data z reálného světa, vytvářejte obchodní příležitosti a vylepšete prostředí pro vaše zákazníky.

Zabezpečení vašich dat IoT

Zajistěte, aby data byla přístupná jenom lidem, kteří je opravdu mají vidět. Funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, jako je třeba přístup na základě role, znamenají, že vaše data IoT zůstávají chráněná. A vy získáte špičkové zabezpečení Azure.

Související produkty a služby

Vytváření propojených produktů s využitím řešení IoT Central