Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Cesta DevOps v Microsoftu

Podívejte se, jak se týmy napříč Microsoftem transformují implementací DevOps

Příslib DevOps a související výzvy

Díky změně způsobu práce prostřednictvím DevOps dokážeme našim zákazníkům doručovat lepší produkty a zajistit lepší obchodní výsledky. Přijetí DevOps však není jednoduché. Kromě implementace nových procesů a technologií je hlavním klíčem k úspěšným postupům DevOps přijetí kultury DevOps. A změna kultury je obtížná, zejména ve velké společnosti, která vytváří technologie již desítky let.

V Microsoftu o této výzvě víme hodně. Tady je několik příběhů popisujících naše experimentování a učení na naší dlouhodobé cestě DevOps.

Příběhy DevOps

Sledujte naši cestu k DevOps a zjistěte, co se během ní naučily týmy napříč Microsoftem.

Automatizace pracovních postupů strojového učení

Zjistěte, jak dva různé týmy ve vývojářském oddělení Microsoftu společně proměnily úspěšný prototyp AI na produktovou funkci sady Visual Studio implementací operací strojového učení (MLOps).

Vývoj provozního týmu na tým SRE

Zjistěte, jak tým xREO (Xbox Reliability Engineering and Operations) transformoval spolupráci mezi týmy a vytvořil s využitím Kubernetes globální službu streamování her.

Podpora cesty k technické dokonalosti

Podívejte se, jak tým Microsoft 1ES (One Engineering System) vede týmy ke zvýšení výkonu prostřednictvím nástrojů a přijetí kultury průběžného učení založené na DevOps.

Inovace v open source

Zjistěte, jak tým infrastruktury .NET zjednodušením spolupráce vývojářů zrychlil opensourcové inovace na GitHubu.

Nová definice monitorování IT

Prozkoumejte, jak týmy platforem možností správy přešly z tradičního centralizovaného monitorování IT na distribuovaný samoobslužný model cloudového provozu.

Přístup Microsoftu k DevOps

Spolupráce mezi týmy

Pro úspěšné přijetí DevOps je zcela zásadní zbořit hranice mezi týmy. Díky komunikaci, viditelnosti a shodě na cílech dokáží týmy zjednodušit spolupráci DevOps a vytvářet společně lepší produkty.

Osvojení přístupu zaměřeného na růst

DevOps v Microsoftu spočívá v průběžném vzdělávání. Týmy musí měnit styl své práce, osvojovat si nové procesy a naučit se v selháních vidět příležitost k učení. Tato cesta nikdy nekončí.

Technologie umožňující změny

Týmy Microsoftu se spoléhají na ty nejlepší dostupné nástroje. Azure nám umožňuje zajistit spolehlivý provoz infrastruktury ve velkém měřítku a automatizovat procesy. Používání open sourcu a přispívání do něj zrychluje naši schopnost inovovat.

Přehled nástrojů umožňujících DevOps v Microsoftu