Přeskočit navigaci

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Ochrana prostředků Azure před hrozbami odepření služeb

Ochrana s využitím škálování a elasticity Azure

Ochrana před útoky DDoS využívá škálování a elasticitu globální sítě Microsoftu a do každé oblasti Azure přináší obrovskou kapacitu zmírnění útoků DDoS. Služba Ochrana před útoky DDoS od Microsoftu chrání vaše aplikace Azure procházením provozu na hranici sítě Azure ještě před tím, než může ovlivnit dostupnost vaší služby.

Ochrana na klíč

Zjednodušená konfigurace okamžitě chrání všechny prostředky ve virtuální síti ihned po povolení Ochrany před útoky DDoS v Azure. Nepřetržité monitorování provozu poskytuje detekci útoků DDoS téměř v reálném čase. Není potřeba žádný zásah. Ochrana před útoky DDoS okamžitě a automaticky zmírní útok, jakmile je detekován.

Adaptivní ladění

Ochrana před útoky DDoS v Azure se integruje s platformou Azure a poskytuje pokročilé inteligentní funkce schopné automaticky konfigurovat a ladit nastavení Ochrany před útoky DDoS. Ochrana před útoky DDoS rozumí vašim prostředkům a jejich konfiguraci. Inteligentní profilace provozu se automaticky učí o provozu vaší aplikace v průběhu času.

Ochrana před útoky DDoS na vrstvách 3–7

Ochrana před útoky DDoS nasazená s bránou firewall webových aplikací služby Azure Application Gateway nabízí pokročilou ochranu na vrstvách 3/4. Služba Ochrana před útoky DDoS chrání aplikace před komplexní sadou útoků na síťovou vrstvu (vrstva 3/4). Pro zajištění ochrany vrstvy 7 WAF služby Azure Application Gateway pomáhá chránit webové aplikace před běžnými útoky na aplikační vrstvu, jako jsou injektáž SQL, útoky skriptování napříč weby a únos relací. WAF služby Application Gateway obsahuje předkonfigurovanou ochranu před útoky, které OWASP (Open Web Application Security Project) zařadí mezi 10 nejběžnějších ohrožení zabezpečení.

Upozorňování a přehled o telemetrii útoků DDoS

Nativní integrace se službou Azure Monitor vystavuje kromě další telemetrie prostředků i metriky a telemetrii útoků. Integrace s upozorňováním služby Azure Monitor nabízí flexibilní mechanismy upozorňování, které vás budou informovat v případě útoku na vaši aplikaci.

Ochrana před neplánovanými náklady

Naše ochrana nákladů poskytuje kredity služby ve výši nákladů na prostředky účtovaných v důsledku zaznamenaného útoku DDoS.

Související produkty a služby

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Začínáme s Ochranou před útoky DDoS