Azure DDoS Protection

Chraňte své prostředky Azure před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

 • Nepřetržité monitorování a automatické zmírnění síťových útoků
 • Adaptivní ladění na základě přehledů platformy v Azure
 • Ochrana aplikační vrstvy pomocí brány firewall webových aplikací služby Azure Application Gateway
 • Analýzy a přehledy díky integraci se službou Azure Monitor
 • Ochrana před nepředvídatelnými náklady souvisejícími s útoky DDoS

Ochrana před útoky DDoS s využitím škálování a elasticity Azure

Služba DDoS Protection je zajištěná globální sítí Microsoft a do každé oblasti Azure přináší obrovskou kapacitu pro zmírnění útoků DDoS. Procházejte provoz na hranici sítě Azure ještě předtím, než bude moct ovlivnit dostupnost vaší služby.

Obrana na klíč

Chraňte všechny prostředky ve virtuální síti povolením služby Azure DDoS Protection se zjednodušenou konfigurací. Nepřetržité monitorování provozu poskytuje detekci útoků DDoS téměř v reálném čase bez nutnosti jakýchkoli zásahů. Služba DDoS Protection automaticky zmírňuje útok, jakmile je zjištěn.

Adaptivní ladění

DDoS Protection nabízí pokročilé inteligentní funkce, které vám automaticky nakonfigurují a vyladí nastavení DDoS Protection. Služba DDoS je informovaná o vašich prostředcích a jejich konfiguraci a zjišťuje vzory provozu aplikací v čase.

Ochrana s více vrstvami

Služba DDoS Protection nasazená na firewallu webových aplikací služby Azure Application Gateway zajišťuje ochranu před širokou škálou útoků v síťové vrstvě (vrstva 3/4) a chrání webové aplikace před běžnými útoky v aplikační vrstvě (vrstva 7), jako jsou injektáž SQL, skriptování mezi weby nebo krádeže relací. Firewall webových aplikací služby Application Gateway je předkonfigurovaný tak, aby chránil před útoky, které projekt Open Web Application Security Project řadí mezi 10 nejběžnějších ohrožení zabezpečení.

Upozornění a metriky měřené téměř v reálném čase

Nativní integrace se službou Azure Monitor vystavuje kromě další telemetrie prostředků i metriky a telemetrii útoků. Flexibilní výstražné mechanismy vás upozorní, pokud se aplikace stane terčem útoku.

Analýzy útoků

V pětiminutových intervalech můžete během útoku získávat podrobné sestavy. Po skončení útoku obdržíte úplný souhrn. Protokoly toku zmírnění útoků DDoS můžete streamovat do offline systému pro správu informací o zabezpečení a událostí (SIEM), abyste během útoku dosáhli monitorování téměř v reálném čase.

Rychlá reakce

Obraťte se na tým rychlé reakce pro DDoS Protection, který vám pomůže s vyšetřením útoku, vlastním omezením rizik a analýzou.

Ochrana před neplánovanými náklady na prostředky

Získejte kredit služby pro náklady na prostředky, které vznikly v důsledku dokumentovaného útoku DDoS.

Proč důvěřovat Azure DDoS Protection?

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme přes 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Azure DDoS Protection

 • Žádné pořizovací náklady
 • Bez poplatků za ukončení
 • Platby jen za využité úložiště

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

Zjistěte, jak používat službu Azure DDoS Protection, s využitím 5minutových kurzů Rychlý start a dokumentace.

Vylepšete službu Azure DDoS Protection o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Dokumentace a zdroje informací

Související produkty a služby

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Vyrovnávání zatížení

Možnost procházet služby pro vyrovnávání zatížení v Azure a najít nejvhodnější řešení pro vaše úlohy pomocí snadno použitelného nástroje pro výběr služeb

Další informace

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure