Data Lake Store

Data Lake bez omezení k zajištění chytrých akcí

Získejte maximum ze svých nestrukturovaných, částečně strukturovaných a strukturovaných dat pomocí prvního cloudového datového jezera vytvořeného pro podniky a bez omezení velikosti dat. Azure Data Lake Store je zabezpečené, rozsáhle škálovatelné a vytvořené v souladu s otevřeným standardem HDFS, díky čemuž vám umožňuje spouštět výkonné paralelní analýzy.

Petabajtové velikosti souborů a triliony objektů

Pomocí Azure Data Lake Store může vaše organizace analyzovat veškerá svá data na jednom místě bez umělých omezení. Vaše služba Data Lake Store může uchovávat triliony souborů a velikost jednotlivých souborů může být větší než petabajt, což je 200krát více než u ostatních cloudových úložišť. Data Lake Store je proto ideální pro ukládání libovolného typu dat, včetně rozsáhlých datových sad, jako jsou například video ve vysokém rozlišení, genomické a seismické datové sady, lékařská data a data z široké škály dalších oborů.

Škálovatelná propustnost pro výkonné paralelní analýzy

Data Lake Store škáluje propustnost pro zajištění podpory libovolné velikosti analytických úloh, a to bez nutnosti změny návrhu vaší aplikace nebo nového dělení vašich dat ve větším měřítku. Poskytuje mimořádně velkou propustnost pro spouštění analytických úloh s tisíci souběžnými vykonavateli, kteří efektivně čtou a zapisují stovky terabajtů dat.

Neustálé šifrování, zabezpečení na základě rolí a auditování

Data Lake Store snadno chrání vaše datové prostředky a rozšiřuje místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu. Data jsou vždy šifrována – přenášená data pomocí protokolu SSL, neaktivní uložená data pomocí službou nebo uživatelem spravovaných klíčů HSM v Azure Key Vault. Možnosti, jako jsou jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit, jsou integrované pomocí Azure Active Directory. Můžete ověřovat uživatele a skupiny pomocí propracovaných seznamů ACL založených na POSIX pro veškerá data ve službě Store a zajistit tak řízení přístupu založené na rolích. A konečně, dokážete splnit požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů díky auditování všech přístupů k systému a změn konfigurace systému.

HDFS pro cloud

Microsoft Azure Data Lake Store podporuje každou aplikaci, která používá otevřený standard Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Díky podpoře HDFS můžete snadno migrovat stávající data Hadoop a Spark do cloudu bez nutnosti znovu vytvářet adresářovou strukturu HDFS.


Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.

Podpora na podnikové úrovni

U vašeho řešení pro velký objem dat garantujeme 99,9% plnění smlouvy SLA na podnikové úrovni a nepřetržitou podporu.

Související produkty a služby

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Vyzkoušejte službu Data Lake Store