Přeskočit navigaci

Data Lake Store

Data Lake bez omezení k zajištění chytrých akcí

Získejte maximum ze svých nestrukturovaných, částečně strukturovaných a strukturovaných dat pomocí prvního cloudového datového jezera vytvořeného pro podniky a bez omezení velikosti dat. Azure Data Lake Store je zabezpečené, rozsáhle škálovatelné a vytvořené v souladu s otevřeným standardem HDFS, díky čemuž vám umožňuje spouštět výkonné paralelní analýzy.

Soubory s petabajtovou velikostí a triliony objektů

Pomocí Azure Data Lake Store můžete analyzovat veškerá svá data na jednom místě bez jakýchkoli umělých omezení. Data Lake Store dokáže ukládat triliony souborů. Velikost jednotlivých souborů může překračovat jeden petabajt. To je 200krát víc než u ostatních cloudových úložišť. Data Lake Store je proto ideální pro ukládání libovolného typu dat, včetně rozsáhlých datových sad, jako jsou například video ve vysokém rozlišení, genomické a seismické datové sady, lékařská data a data z široké škály dalších oborů.

Škálovatelná propustnost pro výkonné paralelní analýzy

Data Lake Store škáluje propustnost pro zajištění podpory libovolné velikosti analytických úloh, a to bez nutnosti změny návrhu vaší aplikace nebo nového dělení vašich dat ve větším měřítku. Získáte mimořádně velkou propustnost pro spouštění analytických úloh s tisíci souběžnými vykonavateli, kteří efektivně čtou a zapisují stovky terabajtů dat.

Zabezpečení na základě rolí a auditování s neustálým šifrováním

Data Lake Store chrání vaše datové prostředky a rozšiřuje místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu. Data se vždycky šifrují – přenášená data pomocí protokolu SSL a neaktivní uložená data pomocí klíčů uložených v modulu hardwarového zabezpečení ve službě Azure Key Vault, které spravuje služba nebo uživatel. Jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit jsou integrované prostřednictvím Azure Active Directory. Můžete ověřovat uživatele a skupiny pomocí propracovaných seznamů ACL založených na POSIX pro veškerá data ve vašem úložišti a zajistit tak řízení přístupu založené na rolích. Díky auditování všech přístupů k systému a změn jeho konfigurace dokážete splnit požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů.

HDFS pro cloud

Microsoft Azure Data Lake Store podporuje každou aplikaci, která používá otevřený standard Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Díky podpoře HDFS můžete snadno migrovat stávající data Hadoop a Spark do cloudu bez nutnosti znovu vytvářet adresářovou strukturu HDFS.


Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.

Podpora na podnikové úrovni

S Data Lake Store získáte smlouvu SLA na podnikové úrovni s 99,9% dostupností a nepřetržitou podporu pro řešení velkého objemu dat.

Související produkty a služby

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Vyzkoušejte službu Data Lake Store