Data Lake Analytics

Služba analytických úloh na vyžádání k zajištění chytrých akcí

Azure Data Lake Analytics is an on-demand analytics job service that simplifies big data

Easily develop and run massively parallel data transformation and processing programs in U-SQL, R, Python, and .NET over petabytes of data. With no infrastructure to manage, you can process data on demand, scale instantly, and only pay per job.

Začátek během několika sekund, okamžité škálování, placení podle počtu úloh

Process big data jobs in seconds with Azure Data Lake Analytics. There is no infrastructure to worry about because there are no servers, virtual machines, or clusters to wait for, manage, or tune. Instantly scale the processing power, measured in Azure Data Lake Analytics Units (AU), from one to thousands for each job. You only pay for the processing that you use per job.

Jednoduchý vývoj výkonných paralelních programů

U-SQL is a simple, expressive, and extensible language that allows you to write code once and have it automatically parallelized for the scale you need. Process petabytes of data for diverse workload categories such as querying, ETL, analytics, machine learning, machine translation, image processing, and sentiment analysis by leveraging existing libraries written in .NET languages, R, or Python. Watch the U-SQL query execution for Azure Data Lake video to see how we detect the type of objects in one million images using a U-SQL built-in cognitive library.

Snadné ladění a optimalizace programů pro velké objemy dat

Debug failures in cloud distributed programs as easily as debugging a program in your personal environment. Our execution environment actively analyzes your programs as they run and gives you recommendations to improve performance and reduce cost. For example, if you request 1000 AUs for your program and only 50 AUs are needed, the system recommends that you only use 50 AUs—reducing the cost by 95%.

Virtualizace analýz

Act on all of your data with optimized data virtualization of your relational sources such as Azure SQL Database and Azure Synapse Analytics. Your queries are automatically optimized by moving processing close to the source data without data movement, which maximizes performance and minimizes latency.

Zabezpečení, auditování a podpora na podnikové úrovni

Extend your on-premises security and governance controls to the cloud, and meet your security and regulatory compliance needs. Single sign-on (SSO), multi-factor authentication, and seamless management of millions of identities are built-in through Azure Active Directory. Role-based access control and the ability to audit all processing and management operations are on by default. We guarantee a 99.9% enterprise-grade SLA and 24/7 support for your big data solution.

Proč důvěřovat Data Lake Analytics?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 billion ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Data Lake Analytics

  • Žádné pořizovací náklady
  • Za ukončení se neplatí poplatky.
  • Platíte jenom za to, co používáte
  • Fakturace po sekundách

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to use Data Lake Analytics with 5-minute quickstart tutorials and documentation.
Enhance Data Lake Analytics with additional features and products, like security and backup services.

Dokumentace a výukové materiály

Související produkty a služby

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Vyzkoušet Analýzu Data Lake zdarma