Služba Data Lake Analytics

Služba analytických úloh na vyžádání k zajištění chytrých akcí

První cloudová analytická služba, ve které můžete snadno vyvíjet a spouštět programy v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, můžete zpracovávat data na vyžádání, okamžitě škálovat a platit pouze podle počtu úloh.

Začátek během několika sekund, okamžité škálování, placení podle počtu úloh

Díky naší službě na vyžádání budete zpracovávat úlohy s velkými objemy dat už za několik sekund. Nemusíte se starat o žádnou infrastrukturu, protože nejsou žádné servery, virtuální počítače ani clustery, na které byste museli čekat, spravovat je nebo je ladit. Pro každou úlohu můžete okamžitě škálovat jednotky analýzy (výpočetní výkon) od jedné až po tisíce. Platíte pouze za výpočetní výkon, který úlohy skutečně využijí.

Jednoduchý vývoj výkonných paralelních programů

U-SQL je jednoduchý, výrazový a rozšiřitelný jazyk, který vám umožňuje napsat kód jednou a automaticky jej nechat paralelně umístit pro účely škálování, které potřebujete. Můžete využít existující knihovny napsané v jazycích .NET, R nebo Python a zpracovávat petabajty dat pro různé kategorie úloh, jako jsou například dotazování, extrakce, transformace a načítání (ETL), machine learning, strojový překlad, zpracování obrázků a analýza mínění. Podívejte se například na video k U-SQL, ve kterém určujeme typ objektů v milionu obrázků pomocí integrované kognitivní knihovny v U-SQL.

Snadné ladění a optimalizace programů pro velké objemy dat

Ladění chyb v programech distribuovaných v cloudu je teď stejně snadné, jako ladění programu ve vašem osobním prostředí. Naše spouštěcí prostředí aktivně za běhu analyzuje vaše programy a nabízí doporučení, díky kterým můžete zvýšit výkon a snížit náklady. Pokud si například pro svůj program vyžádáte 1 000 jednotek analýzy a potřeba bude jenom 50 jednotek analýzy, systém vám doporučí použít pouze 50 jednotek analýzy a 20krát tak snížit náklady.

Virtualizace analýz

Možnost jednat na základě všech vašich dat pomocí optimalizované virtualizace dat z relačních zdrojů, jako jsou Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse. Dotazy se automaticky optimalizují přesunutím zpracování blíže ke zdrojovým datům bez pohybu samotných dat, čímž se maximalizuje výkon a minimalizuje latence.

Zabezpečení, auditování a podpora na podnikové úrovni

Rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu a splňte požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů. Možnosti, jako jsou jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit, jsou integrované prostřednictvím Azure Active Directory. Řízení přístupu na základě rolí a možnost auditovat veškeré operace zpracování a správy jsou ve výchozím nastavení zapnuté. U vašeho řešení pro velký objem dat garantujeme 99,9% plnění smlouvy SLA na podnikové úrovni a nepřetržitou podporu.

Související produkty a služby

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Začínáme s Analýzou Data Lake