Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů v Azure jediným příkazem

Využijte možnost rychlejšího vývoje aplikací, aniž byste museli spravovat virtuální počítače nebo se seznamovat s novými nástroji – je to jen vaše aplikace, která je v kontejneru spuštěném v cloudu.

Okamžité zahájení práce s kontejnery

Začněte jednoduše pracovat, aniž byste se museli užit nové koncepty orchestrace nebo programovací modely. Jednoduše začněte nasazovat kontejnery pro podporu vašich cílených případů použití nebo jiných scénářů vývoje a testování aplikací. Kontejnerizujte své aplikace pomocí technologie Dockeru a okamžitě je spouštějte jedním kliknutím.

Škálování kontejnerů na vyžádání

Ušetřete za infrastrukturu s využitím fakturace po sekundách a výpočtů na vyžádání založených na kontejnerech. Přetáhněte image kontejneru z Docker Hubu nebo služby Azure Container Registry a spusťte kontejner během několika sekund jediným příkazem.

Najděte službu Azure pro vaše potřeby ohledně kontejnerů

Pokud hledáte toto... Použijte toto
Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes Azure Container Service (AKS)
Snadné spouštění kontejnerů v Azure jediným příkazem Container Instances
Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure Container Registry
Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu Service Fabric
Nasazování webových aplikací v Linuxu pomocí kontejnerů App Service
Spouštění opakujících se výpočetních úloh pomocí kontejnerů Batch

Vyzkoušet službu Container Instances