Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Využijte možnost rychlejšího vývoje aplikací, aniž byste museli spravovat virtuální počítače nebo se seznamovat s novými nástroji – je to jen vaše aplikace, která je v kontejneru spuštěném v cloudu.

Spouštění kontejnerů bez správy serverů

Díky spouštění úloh v Azure Container Instances (ACI) se můžete soustředit na navrhování a sestavování aplikací a nemusíte spravovat infrastrukturu, n které běží.

Zvýšení agility s kontejnery na vyžádání

Nasazujte kontejnery do cloudu mimořádně rychle a snadno – pomocí jediného příkazu. Využijte ACI ke zřízení dalších výpočetních funkcí pro náročné úlohy, kdykoli to budete potřebovat. Například při využití Virtual Kubeletu můžete pomocí ACI zajistit elastické rozšiřování z clusteru Azure Kubernetes Service (AKS), když provoz přichází ve vlnách.

Zabezpečené aplikace s izolací hypervisoru

Získáte zabezpečení virtuálních počítačů pro vaše úlohy kontejneru a současně si zachováte efektivitu prostých kontejnerů. ACI pro každou skupinu kontejnerů poskytuje izolaci hypervisoru a zajišťuje tak, že kontejnery běží izolovaně, bez sdílení jádra.

Co je možné vytvořit s využitím Azure Container Instances?

Elastické zvládání špiček s využitím AKS

ACI poskytuje rychlé izolované výpočetní funkce pro zajištění provozu, který přichází ve vlnách, a to bez nutnosti spravovat servery. Azure Kubernetes Service (AKS) může například využít Virtual Kubelet uvnitř ACI ke zřízení podů, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

Aplikace řízené událostmi s využitím Azure Logic Apps

ACI v kombinaci s konektorem ACI Logic Apps, frontami Azure a službou Azure Functions umožňuje vytvořit robustní infrastrukturu, která dokáže elasticky horizontálně navyšovat kapacitu kontejnerů na vyžádání. Při využití Azure Container Instances můžete spouštět složité úlohy, které jsou schopné reagovat na události.

Úlohy zpracování dat

Azure Container Instances můžete využít ke zpracování dat. Zdrojová data se ingestují, zpracují a umístí do odolného úložiště, jako je úložiště objektů blob v Azure. Zpracováním dat pomocí ACI místo staticky zřízených virtuálních počítačů můžete při fakturaci po sekundách dosáhnout významných úspor.

Cover of Designing Distributed Systems book

Free e-book: Designing Distributed Systems

Explore how repeatable, generic patterns and reusable components can make developing distributed systems easier and more efficient—so you can focus more time on development. Get the free O’Reilly e-book by Brendan Burns, Distinguished Engineer at Microsoft and co-founder of the Kubernetes project.

Download the e-book

Vyzkoušet službu Container Instances