Analýza textu

Rozpoznání zabarvení, klíčových frází , pojmenovaných entit a jazyka v textu

Extrakce informací z textu. Podívejte se, jak to funguje.

Pomocí ukázky níže můžete experimentovat s rozhraním API pro Analýzu textu. Použijte náš příklad nebo do vstupního pole níže zadejte vlastní text. Určete jazyk, zabarvení, klíčové fráze a entity v textu (verze Preview).

 1. Analyzovaný text
 2. JSON
Jazyky: English (pravděpodobnost: 100 %)
Klíčové fráze: place, online menu, great menu, marvelous food, midtown NYC, week, dinner party, Contoso Steakhouse, pre-order, John Doe, Sirloin steak, chief cook, owner, kitchen, spot, dining, complaint, email
Zabarvení:
Databáze dokumentů
MIXED
86%
Pozitivní
0%
Neutrální
14%
Negativní
Věta 1
POSITIVE
99%
Pozitivní
1%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 2
POSITIVE
100%
Pozitivní
0%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 3
POSITIVE
100%
Pozitivní
0%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 4
POSITIVE
100%
Pozitivní
0%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 5
POSITIVE
100%
Pozitivní
0%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 6
NEUTRAL
0%
Pozitivní
100%
Neutrální
0%
Negativní
Věta 7
NEGATIVE
0%
Pozitivní
0%
Neutrální
100%
Negativní
Věta 8
POSITIVE
100%
Pozitivní
0%
Neutrální
0%
Negativní
Pojmenované entity: Contoso Steakhouse [Organization]
Steakhouse [Location]
midtown NYC [Location]
NYC [Location-GPE]
last week [DateTime-DateRange]
dinner party [Event]
chief cook [PersonType]
owner [PersonType]
John Doe [Person]
kitchen [Location]
www.contososteakhouse.com [URL]
312-555-0176 [PhoneNumber]
email [Skill]
order@contososteakhouse.com [Email]
Entity PII: Type: Organization
Value: Contoso Steakhouse

Type: Person
Value: John Doe

Type: URL
Value: www.contososteakhouse.com

Type: PhoneNumber
Value: 312-555-0176

Type: Email
Value: order@contososteakhouse.com

Propojené entity: We went to Contoso Steakhouse located at midtown NYC last week for a dinner party, and we adore the spot! They provide marvelous food and they have a great menu. The chief cook happens to be the owner (I think his name is John Doe) and he is super nice, coming out of the kitchen and greeted us all. We enjoyed very much dining in the place! The Sirloin steak I ordered was tender and juicy, and the place was impeccably clean. You can even pre-order from their online menu at www.contososteakhouse.com, call 312-555-0176 or send email to order@contososteakhouse.com! The only complaint I have is the food didn't come fast enough. Overall I highly recommend it!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2019-10-01"
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "keyPhrases": [
     "place",
     "online menu",
     "great menu",
     "marvelous food",
     "midtown NYC",
     "week",
     "dinner party",
     "Contoso Steakhouse",
     "pre-order",
     "John Doe",
     "Sirloin steak",
     "chief cook",
     "owner",
     "kitchen",
     "spot",
     "dining",
     "complaint",
     "email"
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2019-10-01"
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "sentiment": "mixed",
    "documentscores": {
     "positive": 0.86,
     "neutral": 0.0,
     "negative": 0.14
    },
    "sentences": [
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 0.99,
       "neutral": 0.01,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 0,
      "length": 105
     },
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 1.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 106,
      "length": 55
     },
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 1.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 162,
      "length": 137
     },
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 1.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 300,
      "length": 41
     },
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 1.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 342,
      "length": 85
     },
     {
      "sentiment": "neutral",
      "sentencescores": {
       "positive": 0.0,
       "neutral": 1.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 428,
      "length": 139
     },
     {
      "sentiment": "negative",
      "sentencescores": {
       "positive": 0.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 1.0
      },
      "offset": 568,
      "length": 62
     },
     {
      "sentiment": "positive",
      "sentencescores": {
       "positive": 1.0,
       "neutral": 0.0,
       "negative": 0.0
      },
      "offset": 631,
      "length": 30
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2019-10-01"
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "entities": [
     {
      "text": "Contoso Steakhouse",
      "type": "Organization",
      "subtype": null,
      "offset": 11,
      "length": 18,
      "score": 0.65
     },
     {
      "text": "Steakhouse",
      "type": "Location",
      "subtype": null,
      "offset": 19,
      "length": 10,
      "score": 0.33
     },
     {
      "text": "midtown NYC",
      "type": "Location",
      "subtype": null,
      "offset": 41,
      "length": 11,
      "score": 0.56
     },
     {
      "text": "NYC",
      "type": "Location",
      "subtype": "GPE",
      "offset": 49,
      "length": 3,
      "score": 0.9
     },
     {
      "text": "last week",
      "type": "DateTime",
      "subtype": "DateRange",
      "offset": 53,
      "length": 9,
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "dinner party",
      "type": "Event",
      "subtype": null,
      "offset": 69,
      "length": 12,
      "score": 0.52
     },
     {
      "text": "chief cook",
      "type": "PersonType",
      "subtype": null,
      "offset": 166,
      "length": 10,
      "score": 0.72
     },
     {
      "text": "owner",
      "type": "PersonType",
      "subtype": null,
      "offset": 195,
      "length": 5,
      "score": 0.78
     },
     {
      "text": "John Doe",
      "type": "Person",
      "subtype": null,
      "offset": 222,
      "length": 8,
      "score": 0.84
     },
     {
      "text": "kitchen",
      "type": "Location",
      "subtype": null,
      "offset": 272,
      "length": 7,
      "score": 0.68
     },
     {
      "text": "www.contososteakhouse.com",
      "type": "URL",
      "subtype": null,
      "offset": 477,
      "length": 25,
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "312-555-0176",
      "type": "PhoneNumber",
      "subtype": null,
      "offset": 509,
      "length": 12,
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "email",
      "type": "Skill",
      "subtype": null,
      "offset": 530,
      "length": 5,
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "order@contososteakhouse.com",
      "type": "Email",
      "subtype": null,
      "offset": 539,
      "length": 27,
      "score": 0.8
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2020-02-01"
 },
 "entityLinking": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "entities": [
     {
      "name": "Sirloin steak",
      "matches": [
       {
        "text": "Sirloin steak",
        "offset": 346,
        "length": 13,
        "score": 0.0
       }
      ],
      "language": "en",
      "id": "Sirloin steak",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Sirloin_steak",
      "datasource": "Wikipedia"
     },
     {
      "name": "Steakhouse",
      "matches": [
       {
        "text": "Steakhouse",
        "offset": 19,
        "length": 10,
        "score": 0.0
       }
      ],
      "language": "en",
      "id": "Steakhouse",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Steakhouse",
      "datasource": "Wikipedia"
     },
     {
      "name": "John Doe",
      "matches": [
       {
        "text": "John Doe",
        "offset": 222,
        "length": 8,
        "score": 0.0
       }
      ],
      "language": "en",
      "id": "John Doe",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/John_Doe",
      "datasource": "Wikipedia"
     },
     {
      "name": "Contoso",
      "matches": [
       {
        "text": "Contoso",
        "offset": 11,
        "length": 7,
        "score": 0.0
       }
      ],
      "language": "en",
      "id": "Contoso",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Contoso",
      "datasource": "Wikipedia"
     },
     {
      "name": "New York City",
      "matches": [
       {
        "text": "NYC",
        "offset": 49,
        "length": 3,
        "score": 0.0
       }
      ],
      "language": "en",
      "id": "New York City",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City",
      "datasource": "Wikipedia"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2020-02-01"
 },
 "entityPII": {
  "documents": [
   {
    "id": "f27f2e97-cb53-4c8d-a398-294b396e4a7e",
    "entities": [
     {
      "text": "Contoso Steakhouse",
      "type": "Organization",
      "subtype": null,
      "offset": 11,
      "length": "18",
      "score": 0.65
     },
     {
      "text": "John Doe",
      "type": "Person",
      "subtype": null,
      "offset": 222,
      "length": "8",
      "score": 0.84
     },
     {
      "text": "www.contososteakhouse.com",
      "type": "URL",
      "subtype": null,
      "offset": 477,
      "length": "25",
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "312-555-0176",
      "type": "PhoneNumber",
      "subtype": null,
      "offset": 509,
      "length": "12",
      "score": 0.8
     },
     {
      "text": "order@contososteakhouse.com",
      "type": "Email",
      "subtype": null,
      "offset": 539,
      "length": "27",
      "score": 0.8
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": [],
  "modelversion": "2020-02-01"
 }
}

Analýza subjektivního hodnocení

Nejnovější verze tohoto rozhraní API vrací skóre a popisky na úrovni vět a dokumentů. Skóre a popisky jsou kladné, záporné a neutrální. Na úrovni dokumentu lze také vrátit smíšený popisek zabarvení bez uvedení skóre. Podporuje se celá řada jazyků.

Další informace

Extrakce klíčových frází

Rozhraní API vrátí seznam řetězců označujících klíčová témata ve vstupním textu. Využíváme techniky z propracované sady nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka v systému Microsoft Office. Podporuje se víc než 12 jazyků, včetně angličtiny, němčiny, španělštiny a japonštiny.

Další informace

Detekce jazyka

Rozhraní API vrátí detekovaný jazyk a číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí 100% jistotu správné identifikace jazyka. Celkem se podporuje 120 jazyků.

Další informace

Rozpoznávání pojmenovaných entit

Zjistěte v textu všechny pojmenované entity, jako jsou organizace, lidé, místa a další. Spojování entit jednoznačně určuje konkrétní entity tím, že přidruží text k dalším informacím na webu. Můžete ho použít třeba k určení toho, jestli má výraz „times“ odkazovat na „New York Times“ nebo na „Times Square“.

Další informace

Prism Skylabs

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: produktová a technická viceprezidentka | Prism Skylabs

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Převod mluveného slova na text umožňující přirozenější interakce

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč pro vytváření přirozenějších a přístupnějších rozhraní

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?