Rozhraní Text Analytics API

Převod nestrukturovaného textu na smysluplný přehled

Porozumění tomu, co si zákazníci myslí

Pomocí několika řádků kódu se dá snadno analyzovat nálada, extrahovat klíčové fráze nebo detekovat témata a jazyk pro libovolný typ textu.

Analýza subjektivního hodnocení

Zjistíte, co si vaši zákazníci myslí o vaší značce nebo o čemkoli jiném. Analýzou anglického textu se vyhodnotí celková nálada. Snadno teď můžete postupem času monitorovat názory na vaši značku nebo konkrétní téma.

Extrakce klíčových frází

Automatická extrakce klíčových frází z textu v angličtině a rychlé zjištění hlavních bodů

Detekce témat

Vyhledání a načtení témat z článků v angličtině pro zjištění klíčových bodů nebo návrhů, které zákazníci pravidelně zmiňují

Detekce jazyka

Určení, v jakém jazyce je konkrétní text napsaný (120 podporovaných jazyků)

Co říkají naši zákazníci

Ziosk
„Díky možnostem Cortana Intelligence pro analýzu textu dokážeme začlenit náladu našich hostů do naší platformy pro zjišťování zpětné vazby, která poskytuje komplexní přehled o spokojenosti hostů a práci číšníků. Vizualizace názorů hostů pomocí Power BI a analýza klíčových slov poskytuje zásadní informace pro vedení restaurací i celé společnosti."
Al Pappa, vedoucí oddělení Business Intelligence, Ziosk

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Jazyk

Umožněte svým aplikacím, aby zpracovávaly přirozený jazyk, vyhodnocovaly témata a subjektivní hodnocení a naučily se rozpoznávat, co uživatelé chtějí.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Vidění

Nejmodernější algoritmy pro zpracování obrázků pomáhají automaticky moderovat obsah a díky inteligentním přehledům na základě tváří, obrázků a emocí vytvářet lépe přizpůsobené aplikace.

Rozhraní Face API PREVIEW

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu PREVIEW

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator PREVIEW

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Řeč

Zpracování mluveného slova ve vašich aplikacích

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Search

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing zajistí, že vaše aplikace, webové stránky a další prostředí budou chytřejší a atraktivnější.

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

Rozhraní API pro hledání na webu a hledání obrázků, videí a zpráv pro vaši aplikaci

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Znalosti

Mapování komplexních informací a dat s cílem vyřešit úlohy, jako jsou inteligentní doporučení a sémantická hledání

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API pro zpracování řeči Bingu se licencuje samostatně a řídí se následujícími podmínkami použití.

Vyzkoušejte si kognitivní služby s bezplatným účtem Azure.