Rozhraní Text Analytics API

Rozpoznání zabarvení, klíčových frází, témat a jazyka z textu

Extrakce informací z textu

Pomocí ukázky níže můžete experimentovat s rozhraním API pro analýzu textu. Vyberte si některý z našich příkladů nebo použijte svůj vlastní. Identifikujte jazyk, zabarvení a klíčové fráze vašeho textu kliknutím na „Analyzovat!“.

Prohlédnout v akci
 1. Analyzovaný text
 2. JSON
Jazyky: English (pravděpodobnost: 100 %)
Klíčové fráze: staff, wonderful experience, rooms
Zabarvení:
100 %
{
 "LanguageDetection": {
  "Documents": [
   {
    "Id": "b0342f02-6e21-4e4c-906d-7221c1b18c52",
    "DetectedLanguages": [
     {
      "Name": "English",
      "Iso6391Name": "en",
      "Score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "Errors": []
 },
 "KeyPhrases": {
  "Documents": [
   {
    "Id": "b0342f02-6e21-4e4c-906d-7221c1b18c52",
    "KeyPhrases": [
     "staff",
     "wonderful experience",
     "rooms"
    ]
   }
  ],
  "Errors": []
 },
 "Sentiment": {
  "Documents": [
   {
    "Id": "b0342f02-6e21-4e4c-906d-7221c1b18c52",
    "Score": 0.994207643467917
   }
  ],
  "Errors": []
 }
}

Nahráním dat pro tuto ukázku potvrzujete souhlas s tím, že Microsoft může data ukládat a použít je k vylepšení svých služeb, například k vylepšení tohoto rozhraní API. Aby se zvýšila úroveň ochrany osobních údajů, podnikáme kroky k anonymizaci a zabezpečení vašich dat. Vaše data nebudeme publikovat a neumožníme je použít nikomu jinému.

Chcete na tom stavět?

Analýza subjektivního hodnocení

Rozhraní API vrátí číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí pozitivní zabarvení a hodnocení blížící se 0 značí negativní zabarvení. Hodnocení zabarvení se generuje pomocí klasifikačních technik. Vstupní vlastnosti klasifikátoru zahrnují n-gramy, vlastnosti vygenerované ze značek částí textu a vkládání slov. Podporují se texty v angličtině, francouzštině, španělštině a portugalštině a dalších 11 jazyků je ve verzi Preview.

Další informace

Extrakce klíčových frází

Rozhraní API vrátí seznam řetězců označujících klíčová témata ve vstupním textu.

Využíváme techniky z propracované sady nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka v systému Microsoft Office. Podporují se texty v angličtině, němčině, španělštině a japonštině.

Další informace

Detekce témat

Jedná se o nově vydané rozhraní API, které pro seznam odeslaných textových záznamů vrací detekovaná témata. Téma se určuje podle klíčové fráze, což může být jedno slovo nebo více souvisejících slov. Toto rozhraní API vyžaduje odeslání minimálně 100 textových záznamů, ale je navržené k detekování témat napříč stovkami tisíc záznamů. Pamatujte, že toto rozhraní API účtuje 1 transakci za každý odeslaný textový záznam. Rozhraní API je navrženo tak, aby dobře pracovalo s krátkým, člověkem psaným textem, jako je hodnocení nebo zpětná vazba od uživatelů.

Další informace

Detekce jazyka

Rozhraní API vrátí detekovaný jazyk a číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí 100% jistotu správné identifikace jazyka. Celkem se podporuje 120 jazyků.

Další informace
Prism Skylabs

„Zjistili jsme, že služby Cognitive Services byly chybějícím dílkem skládačky – právě tím, který jsme potřebovali, abychom toto řešení uvedli na trh a skutečně způsobili revoluci ve způsobu, jakým lidé sledují video.“

Katie McCann: produktová a technická viceprezidentka | Prism Skylabs

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Video API PREVIEW

Inteligentní zpracování videí

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Gesture based controls

Project Nanjing

Isochrones calculations

Projekt Johannesburg

Route logistics

Projekt Cuzco

Event associated with Wikipedia entries

Projekt Abú Zabí

Distance matrix

Projekt Wollongong

Location insights

Jste připravení posílit vaši aplikaci?