Analýza textu

Rozpoznání zabarvení, klíčových frází , pojmenovaných entit a jazyka v textu

Extrakce informací z textu

Pomocí ukázky níže můžete experimentovat s rozhraním API pro analýzu textu. Vyberte si některý z našich příkladů nebo použijte svůj vlastní. Identifikujte jazyk, zabarvení, klíčové fráze a entity v textu (verze Preview) kliknutím na Analyzovat.

Prohlédnout v akci

 1. Analyzovaný text
 2. JSON
Jazyky: English (pravděpodobnost: 100 %)
Klíčové fráze: week, Space Needle, wonderful trip, Seattle, times
Zabarvení:
84 %
Pojmenované entity: Seattle [Location]
last week [DateTime-DateRange]
Space Needle [Location]
Space Needle [Organization]
2 [Quantity-Number]
Propojené entity: I had a wonderful trip to Seattle last week and even visited the Space Needle 2 times!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "keyPhrases": [
     "week",
     "Space Needle",
     "wonderful trip",
     "Seattle",
     "times"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "score": 0.83725243806838989
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "entities": [
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "last week",
      "matches": [
       {
        "text": "last week",
        "offset": 34,
        "length": 9
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "DateTime",
      "subType": "DateRange"
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Organization",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "2",
      "matches": [
       {
        "text": "2",
        "offset": 78,
        "length": 1
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Quantity",
      "subType": "Number"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Chcete na tom stavět?

Analýza subjektivního hodnocení

Rozhraní API vrátí číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí pozitivní zabarvení a hodnocení blížící se 0 značí negativní zabarvení. Hodnocení zabarvení se generuje pomocí klasifikačních technik. Vstupní vlastnosti klasifikátoru zahrnují n-gramy, vlastnosti vygenerované ze značek částí textu a vkládání slov. Podporuje se v celé řadě jazyků.

Další informace

Extrakce klíčových frází

Rozhraní API vrátí seznam řetězců označujících klíčová témata ve vstupním textu. <p>Využíváme techniky z propracované sady nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka v systému Microsoft Office. Podporují se texty v angličtině, němčině, španělštině a japonštině.

Další informace

Detekce jazyka

Rozhraní API vrátí detekovaný jazyk a číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí 100% jistotu správné identifikace jazyka. Celkem se podporuje 120 jazyků.

Další informace

Rozpoznávání pojmenovaných entit

Zjistěte v textu všechny pojmenované entity, jako jsou organizace, lidé, místa a další. Spojování entit jednoznačně určuje konkrétní entity tím, že přidruží text k dalším informacím na webu. Můžete ho použít třeba k určení toho, jestli má výraz „times“ odkazovat na „New York Times“ nebo na „Times Square“.

Další informace

Prism Skylabs

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: produktová a technická viceprezidentka | Prism Skylabs

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Převod mluveného slova na text umožňující přirozenější interakce

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč pro vytváření přirozenějších a přístupnějších rozhraní

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?