Analýza textu

Rozpoznání zabarvení, klíčových frází a jazyka z textu

Extrakce informací z textu

Pomocí ukázky níže můžete experimentovat s rozhraním API pro analýzu textu. Vyberte si některý z našich příkladů nebo použijte svůj vlastní. Identifikujte jazyk, zabarvení, klíčové fráze a entity v textu (verze Preview) kliknutím na Analyzovat.

Prohlédnout v akci

 1. Analyzovaný text
 2. JSON
Jazyky: English (pravděpodobnost: 100 %)
Klíčové fráze: Seattle, wonderful trip, Space Needle
Zabarvení:
98 %
Propojené entity (verze Preview): I had a wonderful trip to Seattle and enjoyed seeing the Space Needle!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "f9895a1e-c892-4aee-9449-32b944449fb7",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "f9895a1e-c892-4aee-9449-32b944449fb7",
    "keyPhrases": [
     "Seattle",
     "wonderful trip",
     "Space Needle"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "f9895a1e-c892-4aee-9449-32b944449fb7",
    "score": 0.97037649154663086
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "f9895a1e-c892-4aee-9449-32b944449fb7",
    "entities": [
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 57,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e"
     },
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Chcete na tom stavět?

Analýza subjektivního hodnocení

Rozhraní API vrátí číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí pozitivní zabarvení a hodnocení blížící se 0 značí negativní zabarvení. Hodnocení zabarvení se generuje pomocí klasifikačních technik. Vstupní vlastnosti klasifikátoru zahrnují n-gramy, vlastnosti vygenerované ze značek částí textu a vkládání slov. Podporuje se v celé řadě jazyků.

Další informace

Extrakce klíčových frází

Rozhraní API vrátí seznam řetězců označujících klíčová témata ve vstupním textu.

Využíváme techniky z propracované sady nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka v systému Microsoft Office. Podporují se texty v angličtině, němčině, španělštině a japonštině.

Další informace

Detekce jazyka

Rozhraní API vrátí detekovaný jazyk a číselné hodnocení v rozsahu 0 až 1. Hodnocení blížící se 1 značí 100% jistotu správné identifikace jazyka. Celkem se podporuje 120 jazyků.

Další informace

Identifikace entit v textu Preview

Zjistěte v textu všechny pojmenované entity, jako jsou organizace, lidé, místa a další. Spojování entit jednoznačně určuje konkrétní entity tím, že přidruží text k dalším informacím na webu. Můžete ho použít třeba k určení toho, jestli má výraz „times“ odkazovat na „New York Times“ nebo na „Times Square“.

Další informace
Prism Skylabs

„Zjistili jsme, že služby Cognitive Services byly chybějícím dílkem skládačky – právě tím, který jsme potřebovali, abychom toto řešení uvedli na trh a skutečně způsobili revoluci ve způsobu, jakým lidé sledují video.“

Katie McCann: produktová a technická viceprezidentka | Prism Skylabs

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Převod řeči na text

Rozhraní API pro převod řeči na text je součástí hlasových služeb Azure Cognitive Services.

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Převod textu na řeč

Převod textu na řeč pro vytváření přirozenějších a přístupnějších rozhraní

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Detektor anomálií PREVIEW

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Jste připravení posílit vaši aplikaci?